Bostadsinbrott ökar under julen – så skyddar du dig

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) har antalet anmälda inbrott ökat. Inbrottstjuvarna passar på under årets mörka månader när många reser bort för att fira jul. Dessutom visar vår undersökning att fler svenskar än tidigare är oroliga för att bli utsatta för inbrott. Vi har tips på hur du kan skydda hemmet mot inbrott och fira julen med sinnesfrid.

Antalet anmälda bostadsinbrott, inklusive fritidshus och källare/vind, har fram till oktober 2023 ökat med fyra procent i landet, jämfört med samma period föregående år. Inbrott i källare och vind har ökat med 6 procent medan inbrott i villor sett en marginell minskning med en procent.

Det finns markanta skillnader mellan olika regioner. Till exempel har inbrott i lägenhet ökat med hela 24 procent i region Mitt, medan de har minskat med 13 procent i region Nord.

Ökad oro för inbrott

Enligt den senaste Demoskopundersökningen från Stöldskyddsföreningen har oron för att bli drabbad av bostadsinbrott ökat med nästan 10 procent jämfört med föregående år, vilket understryker vikten av förebyggande åtgärder.

– Det är viktigt att skapa illusionen av att du fortfarande är hemma. Engagera dig med grannar som inte reser bort så de kan hjälpa till att övervaka ditt hem, ta in din post och lägga sopor i din soptunna till exempel medan du är borta, säger Lina Nilsson, rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

Att vara medveten om risken för inbrott och vidta förebyggande åtgärder kan vara avgörande för att skydda hemmet under den här perioden.

Tips för att minska risken för inbrott och fira julen med sinnesfrid:

  • Installera certifierade lås på dörrar, altandörrar och fönster.
  • Om ditt bostadsområde inte är anslutna till Grannsamverkan kan du ändå informera dina närvarande grannar om din frånvaro i förebyggande syfte och för att öka samarbetet grannar emellan
  • Städa inte för mycket! Låt det se ut som att du är hemma
  • Sätt timer på några lampor i huset som tänds när mörkret faller så inte huset står helt nedsläckt
  • Installera rörelsestyrd belysning på tomten
  • Ta med eller lås in värdesaker och id-handlingar i säkerhetsskåp – det finns inga ”bra ställen” som tjuven inte hittar
  • Montera en låskåpa eller säkerhetsbrevlåda på insidan av dörren om du bor i lägenhet så att tjuven inte kan öppna dörren genom brevlådeinkastet