Branschrådet för minskade cykelstölder och bättre cykelparkeringar

Om Branschrådet för minskade cykelstölder och bättre cykelparkeringar

Över 60 000 cyklar har anmälts stulna årligen senaste åren. Stölder av elcyklar ökar varje år. Försäkringsbolagen betalade 2021 ut 250 000 000 kronor i försäkringsersättning för stulna cyklar. Närmare 40 procent tar inte cykeln som transport i rädsla för att den ska bli stulen. Åtgärder och ökad kunskap för att minska cykelstölderna och öka antalet cykelparkeringar för säkrare fastlåsning måste till.

SSF Stöldskyddsföreningen, Länsförsäkringar, Folksam, Trygg-Hansa, If, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Polisen är alla övertygade om att det finns mycket att göra för att öka tryggheten för cyklister. Därför startades, i mitten av juni 2022, branschrådet som ska ta fram riktlinjer i de här frågorna. Arbetet går under namnet ”operation låsning”.

Branschrådet kommer bland annat se över och arbeta med möjlighet till fler och säkrare cykelparkeringar, hur man kan göra själva fordonet säkrare, information om hur man bäst låser sin cykel för att minska risken för stöld, avyttringsmöjligheter för stulna cyklar och inte minst hur vi kan anpassa infrastrukturen.

– Samhället investerar stora pengar för cyklingen vad gäller infrastruktur, men ändå är det många som avstår att cykla på grund av stöldrisken. Med tanke på den gröna omställningen i samhället är det något som måste åtgärdas. Det spelar ingen roll om vi bygger en tre mil lång cykelväg och det ändå inte finns något säkert ställe att parkera cykeln när man kommer fram, säger Lina Nilsson, Rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

Kontaktpersoner

Damir Celebic: damir.celebic@polisen.se
Erika Olsson: erika.olsson@folksam.se
Helena Hellstén: helena.hellsten@lfostgota.se
Anders Laajanen: anders.laajanen@if.se
Johan Karlsson: johan.karlsson2@trygghansa.se
Magnus Larsson: magnus.larsson@vti.se
Lina Nilsson: lina@ssf.nu

Läs årets rapport om cykelstölder här

Här kan du se årets konferens från Vätternrundan 2023

Här kan du se förra årets konferens från Vätternrundan 2022

Samarbetspartners