Operation Låsning

Publicerad: april 14, 2023 (Senast uppdaterad maj 15, 2024)

Om Branschrådet för minskade cykelstölder och bättre cykelparkeringar

Varje år anmäls omkring 60 000 cykelstölder. 2022 betalade försäkringsbolagen ut drygt 243 miljoner kronor i försäkringsersättning för stulna cyklar. Närmare 40 procent tar inte cykeln som transport i rädsla för att den ska bli stulen. Åtgärder och ökad kunskap för att minska cykelstölderna och öka antalet cykelparkeringar för säkrare fastlåsning måste till.

SSF Stöldskyddsföreningen, Länsförsäkringar, Folksam, Trygg-Hansa, If, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Polisen är alla övertygade om att det finns mycket att göra för att öka tryggheten för cyklister. Därför startades, i mitten av juni 2022, branschrådet som ska ta fram riktlinjer i de här frågorna. Arbetet går under namnet ”Operation Låsning”.

Branschrådet kommer bland annat att se över och arbeta med möjligheten till fler och säkrare cykelparkeringar, hur man kan göra själva fordonet säkrare, information om hur man bäst låser sin cykel för att minska risken för stöld, avyttringsmöjligheter för stulna cyklar och inte minst hur vi kan anpassa infrastrukturen.

– Samhället investerar stora pengar för cyklingen vad gäller infrastruktur, men ändå är det många som avstår att cykla på grund av stöldrisken. Med tanke på den gröna omställningen i samhället är det något som måste åtgärdas. Det spelar ingen roll om vi bygger en tre mil lång cykelväg och det ändå inte finns något säkert ställe att parkera cykeln när man kommer fram, säger Lina Nilsson, Rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

Kontaktpersoner

Damir Celebic: [email protected]
Erika Olsson: [email protected]
Helena Hellstén: [email protected]
Anders Laajanen: [email protected]
Johan Karlsson: [email protected]
Magnus Larsson: [email protected]
Lina Nilsson: [email protected]

Samarbetspartners

Cykellås – det här bör du tänka på när du låser fast din cykel:

Ramnummer – vad är det och allt du bör veta om ramnummer:

Att köpa en begagnad cykel – tänk på det här:

Allmänt om cykelstölder

I Polisens rapport om cykelstölder framgår det att det anmäls mellan 60.000 och 70.000 stycken cykelstölder per år.

Läs Polisens rapport om cykelstölder här

 

Cykelstölder – problemets omfattning och möjliga vägar framåt

I en nyligen genomförd rapport framgår att det i själva verket sker över en halv miljon cykelstölder varje år i Sverige, men bara omkring 70 000 av dessa stölder anmäls till polisen. Mörkertalet är med andra ord stort.

Läs hela rapporten här.

Här kan du se årets konferens från Vätternrundan 2023

 

Här kan du se förra årets konferens från Vätternrundan 2022