Copiax och SSF Stöldskyddsföreningen inleder samarbete för att ytterligare tillgängliggöra branschutbildningar

Syftet med samarbetet är att förse branschen med en bredd av utbildningar, på ett så tillgängligt och enkelt sätt som möjligt. ”Vi tycker att Copiax respektive SSF:s erbjudanden kompletterar varandra väl och genom ett samarbete kan vi ytterligare säkerställa kvalitet”, säger Natalie Rindevall, Event- och utbildningsansvarig på Copiax. 

SSF Stöldskyddsföreningen erbjuder ett brett utbud av utbildningar för dem som arbetar med säkerhetsskydd. Utbildningarna sträcker sig från teori till praktik och kan ge intyg och diplom samt förbereda för certifiering.

Copiax har länge erbjudit produktföreläsningar tillsammans med sina leverantörer och har nu ett brett digitalt utbud av t.ex. temadagar (Cloud Sessions) med flera leverantörer inom ett område. Via samarbete med Branschutbildarna kan Copiax även erbjuda en mängd säkerhetsutbildningar, somliga certifierande, som t.ex. BAS P/U, BAM och Heta arbeten. Utöver dessa har Copiax samarbete med säkerhetskonsulter som utbildar inom bl.a. El och svagströmEntreprenadjuridik och Projektledning.

Samarbetet med SSF innebär att det finns möjlighet att skräddarsy kurser för specifika grupper och tillfällen. ”Det är något vi vill kunna erbjuda och som nu också är möjligt tack vare SSF och deras kompetens och förmåga”, säger Natalie Rindevall.

Vår gemensamma ambition är att utbilda inom säkerhetsområdet och Copiax har en stor närvara inom den branschen och nära kontakt med säkerhetsinstallatörerna”, säger Maria Dahlstedt utbildningsansvarig på SSF

Det är en stor efterfrågan på branschutbildningar (såväl digitala som i klassrum) och ämnen och innehåll har organiskt formats beroende på intresse hos kunderna. 

Tack vare nära kontakt med kunderna kan vi lyssna in behov och sedan forma vårt utbud efter det”, säger Natalie Rindevall. 

Copiax kursutbud har över tid utvecklats och digitaliserats för att nå flera yrkesroller inom säkerhetsbranschen och för att passa fler behov. 

Läs mer här.