Stor ökning av kapade konton i sociala medier

Under 2023 anmäldes 6 212 dataintrång, vilket motsvarar en ökning på 36 procent jämfört med 2022. De allra flesta skedde på sociala medier och e-tjänster. Förra veckan rapporterade medier om den stora läcka som kom att kallas ”modern av alla läckor”, ett fenomen vi sannolikt kommer att se mer av framöver då dessa typer av dataintrång väntas fortsätta öka. Bli säkrare med våra tips.

Den ökande användningen av sociala medier har tyvärr lett till en parallell ökning av kapning och bedrägerier på plattformarna, vilket utgör en betydande risk för både privatpersoner och företag. Kapade konton används ofta för att lura offrets vänner och följare på pengar eller få dem att investera i kryptovaluta.

Starka lösenord och 2FA

Paul Pintér, Rådgivare mot digitala brott vid SSF Stöldskyddsföreningen, betonar vikten av att vidta åtgärder för att skydda sina konton.
– För att skydda dina konton på sociala medier som till exempel Facebook och Instagram krävs starka och unika lösenord samt användning av tvåfaktorsautentisering, även kallat 2FA. Var också skeptisk till förfrågningar om pengar från vänner och följare, säger Pintér.

Att skilja falska konton från äkta är inte helt enkelt, men innehåller meddelandet en önskan om snabba pengar, exempelvis ett lån, insamling till behövande, investering av kryptovaluta eller verifikationskoder för att nämna några exempel, är det viktigt att vara kritis. Den som drabbas av detta gör bäst i att kontakta avsändaren på ett annat sätt för att kontrollera att det stämmer.  

Tips för att undvika dataintrång på sociala medier:

  • Ha starka och unika lösenord för varje konto, gärna i form av lösenordsfraser.
  • Dela aldrig privata uppgifter med någon annan.
  • Använd gärna en lösenordshanterare.
  • Aktivera tvåfaktorsinloggning när det är möjligt.
  • Var försiktig med okända länkar.
  • Godkänn inte vänförfrågningar från okända personer utan att först verifiera deras identitet.
  • Logga ut från sociala medier när du inte använder dem.
  • Var kritisk till meddelanden från ”vänner,” särskilt när det handlar om ekonomiska förfrågningar.