Färre bostadsinbrott tack vare Grannsamverkan

Bostadsinbrotten minskade med 14 procent under 2019 enligt statistik från Brottsförebygganderådet, BRÅ. Sedan 2015 har antalet anmälda bostadsinbrott i Sverige totalt sett minskat med 36 procent. Från 22 696 inbrott under 2015 till 12 626 inbrott 2019. Statistiken avser både försök till och fullbordade bostadsinbrott i permanenta bostäder. Minskningen har skett i alla polisregioner. Stört är minskningen i region Syd som nu nått målet om en halvering sedan 2015.

– Ökningen av inbrott skrämde och engagerade grannar att hjälpas åt under 2017–2018, nu ser vi samma sak i och med det sjukdom och krisläge vi befinner oss i. Grannsamverkan ökar och är mer aktuell och viktigare än någonsin, säger Lina Nilsson, ordförande för Grannsamverkan nationella gruppen i Sverige.

”Begränsar risken att utsättas för bostadsinbrott”
Polisen menar att Grannsamverkan är en särskilt effektiv metod för att förhindra inbrott och tror att det är den främsta förklaringen till minskningen av antalet bostadsinbrott i landet.
”Grannsamverkan har bland annat implementerats i allt större omfattning i landets bostadsområden. Grannsamverkan stärker den enskilda och kollektiva förmågan att begränsa risken att utsättas för bostadsinbrott. En fortsatt utökning av Grannsamverkan inom villaområden och inte minst flerbostadshus skulle sannolikt leda till att bostadsinbrotten minskar än mer”, skriver Polisen.

Internationella brottsnätverk ligger bakom 50 procent av inbrotten
Polisen bedömer att internationella brottsnätverk ligger bakom hälften av alla bostadsinbrott som sker i Sverige och menar att de lägger allt mer fokus på uppdraget att begränsa internationella nätverkens stöldturnéer i Sverige.
”Under de senaste åren har Polisen ökat sin förmåga att identifiera brottserier, tillämpa plastbaserade arbetsmetoder utifrån de lokala problembilderna samt genomföra nationellt underrättelsebaserade kontroller vid strategiska platser mot internationell gränsöverskridande brottslighet”, skriver Polisen.

– De här åtgärderna är ytterligare en del i förklaringen till att det sker färre bostadsinbrott i Sverige, säger Damir Celebic, verksamhetsutvecklare för mängdbrott vid Nationella operativa enheten.

Texten är ett utdrag från Tryggare Samhälle nr 1 2020. Hela tidningen kan läsas här