Fortsatt fokus på digitala brott – men nu utan tidningens hjälp 

Thomas Brühl, VD på SSF Stöldskyddsföreningen.

I min första ledare som vd för Stöldskyddsföreningen skrev jag i december 2019 att SSF ska göra skillnad i den digitala världen och att vi har en viktig roll att spela inom det här området. Mitt budskap ska ses i ljuset av att det året innan hade polisanmälts närmare 245 000 digitala brott och att alla talade om att det fanns ett stort mörkertal.

Nu, i december 2021, kan jag efter två år stolt konstatera att vi verkligen gör skillnad och att vi spelar en viktig roll inom både det fysiska och det digitala brottsförebyggande området. När vi startade vår förändringsresa så var det flera som undrade vart vi egentligen var på väg. Är det här verkligen SSF:s område?

Många höjde nog också på ögonbrynen när vi lanserade vår första kampanj kring lösenord där det fanns med både ett och flera ekivoka ord. Men idag är det inte många som ser det på det sättet utan det är naturligt att vi samverkar med MSB:s cybersäkerhetsavdelning och Polisens motsvarande del i Noa eller för all del möter företrädare för myndigheters, storbankernas och andra stora bolags IT-säkerhetsverksamhet.

Inte heller är det konstigt att vi på ett enkelt sätt har tillgång till de främsta experterna inom cybersäkerhetsområdet. 2019 var vi tidiga med att sätta fokus på helheten kring den brottslighet som följer i digitaliseringens spår. Det är brottslighet som utnyttjar svagheter i både den fysiska världen och till stor del även människors okunskap och godtrogenhet. Efter hårt arbete med att ta fram tjänster som Säkerhetskollen.se, bygga nätverk som SSF kunskapscenter mot digitala brott och Digitala varningsgruppen är vi nu i en fas där vi inte bara blickar mot det digitala utan även kopplar ihop det med vår traditionella fysiska verksamhet. Den cybersäkerhetsnorm som togs fram arbetas nu in i andra mer fysiska normer och våra utbildningar kombinerar det bästa av klassrumsundervisning och digitalt lärande. Det här hade naturligtvis inte gått utan engagerade medarbetare och entusiastiska påhejare.

Nu räcker det inte med att vi ensamma arbetar mot den här typen av brottslighet. Den stannar inte av utan förändras bara beroende på teknik- och omvärldsutveckling. Så länge några klickar på osäkra länkar eller låter sig luras att lämna ut personliga uppgifter så kommer brottsligheten att förändras. För min del ser jag bara en lösning och att det är att vi måste arbeta tillsammans i de här frågorna så att det inte bara blir enstaka kampanjer utan kontinuerlig och samordnad kommunikation ut mot samhället. Vi på SSF kommer därför att söka flera vägar framåt för att vi tillsammans med många andra ska kunna minska vardagsbrottsligheten. På så sätt blir vi starka.

Detta är det sista numret av Tryggare Samhälle. Det är många som genom året läst och tyckt om vår tidning men i takt med att omvärlden har blivit mer digital och att vi under pandemin jobbar hemifrån så har det blivit svårare att nå ut med en tryckt papperstidning. Vår ambition är att vi framöver ska kunna förmedla intressanta nyheter, tips och andra artiklar i andra kanaler.

Jag vill därför rikta ett stort tack till alla som sett till att det blivit en riktigt bra tidning och framför allt till er som läst den och tagit del av alla artiklar och tips.