Hur kan vi hjälpa till?

Fortsatt kraftig ökning av inbrott i källar- och vindsförråd

Kraftig ökning av inbrott i källar- och vindsförråd

Förra året ökade inbrotten i källare och vind med 30 % jämfört med 2019 och trenden håller i sig. Under första kvartalet i år är ökningen dryga 30 % för hela landet jämfört med första kvartalet förra året, men det är stora variationer i regionerna. Störst ökning syns i Region Bergslagen med hela 93 % och minst ökning har Region Väst med 11 %.

Inbrott i källare och vindsförråd har haft en mindre ökning årligen de senaste åren men inte på den nivå vi nu ser. I och med detta trendbrott finns det all anledning att se över säkerheten i källar- och vindsförråd lite extra. 

– Det är viktigt att det är svårt att ta sig in i förrådsutrymmen, här ska det vara certifierade lås och ordentliga brytskydd. Sen tycker jag inte att man ska förvara saker av större värde i förrådet, säger Lina Nilsson, rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

Det finns flera åtgärder att vidta för att minska risken att utsättas för inbrott och minska förlusten av värdesaker.

Här är några tips från Stöldskyddsföreningen:
• Hjälp dig själv och dina grannar genom en aktiv Grannsamverkan.
• Se över inbrottsskyddet till både förrådsutrymme och det egna förrådet.
• Undvik att förvara saker av större värde i förrådet.
• Skaffa värdeskåp till dina värdesaker.

Läs mer i SSFs säkerhetsguide för Källar- och vindsförråd