En app som stärker Grannsamverkan

Grannsamverkan app

Nu släpper Grannsamverkan en gratis och användarvänlig app. Grannar kommer kunna chatta med varandra, få viktig information från polisen och ta del av tips och råd på hur de själv kan minska risken för inbrott och stölder. Syftet är att förenkla och effektivisera arbetet med Grannsamverkan för ökad trygghet och minskade brott i bostadsområden. 

Grannsamverkan är en framgångsrik brottsförebyggande metod som under många år spelat en viktig roll för minskade inbrott och ökad trygghet i svenska bostadsområden. I områden med en aktiv Grannsamverkan ökar tryggheten och inbrott minskar med upp till 36 procent. Grannsamverkan bedrivs i dag i närmare 40 000 områden.

– Grannsamverkan är en beprövad metod för att förhindra bostadsinbrott och en viktig faktor i att inbrotten faktiskt har minskat de senaste åren, säger Håkan Franzén ordförande i SAMBOs beslutsgrupp. 

Lyssnat på användarna

Samverkan mot brott (SAMBO) som ligger bakom appen har lyssnat på önskemål från både användare och kommunpoliser i utvecklandet av den nya appen. Appen har funktioner som underlättar för en mer effektiv Grannsamverkan och säkerställer att grannar får aktuell och lokal information från polisen. 

I appen får användare kunskap om hur man startar och driver Grannsamverkan, möjlighet att chatta grannar emellan och koordinera gemensamma aktiviteter för ökad gemenskap och trygghet. Dessutom får grannar tillgång till tips och råd på hur de själva kan minska risken för inbrott, stölder och brand. För allas trygghet och säkerhet sker identifiering via Bank-ID.

– För oss som huvudman för Grannsamverkan har det varit väldigt viktigt att lyssna på användarnas behov samt att göra det möjligt att fylla på med säkerhets- och trygghetsskapande information, säger Thomas Brühl, vd för SSF Stöldskyddsföreningen.

Enklare verktyg för poliser

Poliser får i samband med den nya appen tillgång till ett webbverktyg som de använder i stället för att ladda ner en app i mobiltelefonen för kommunikation med Grannsamverkansområden. I webbverktyget kan poliser enkelt skapa och hantera utskick till alla befintliga områden som använder appen.

– Webbverktyget kommer att underlätta polisens informationsspridning och administration i arbetet med Grannsamverkan, säger John Forsberg, Chef Utveckling av brottsbekämpning vid polisen, NOA.

Appen kan laddas ner från Appstore och Google Play

För mer information, vänligen kontakta:
Lina Nilsson, rådgivningsexpert, SSF Stöldskyddsföreningen, 070-981 65 72, [email protected]

Appen är framtagen av Samverkan mot brott (SAMBO), nätverket bakom Grannsamverkan, beståendes av Polisen, SSF Stöldskyddsföreningen, Dina försäkringar, Folksam, If, Länsförsäkringar, Trygg-Hansa, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Brandskyddsföreningen, Brottsofferjouren (Boj), Brottsförebyggande rådet (Brå), Villaägarna, Hyresgästföreningen och Riksbyggen. SSF Stöldskyddsföreningen är huvudman för Grannsamverkan.