Grannsamverkan ökar, inbrotten minskar

Över 3 000 nya Grannsamverkansområden startades upp mellan slutet av 2017 och början av 2019.

Under 2017 började inbrotten öka i landet och otryggheten hos boende med dem. I allt större utsträckning började grannar tillsammans med polisen starta upp Grannsamverkan för att minska risken att utsättas för inbrott men även för att öka känslan av trygghet. I dag finns över 30 000 Grannsamverkansområden vilket omfattar runt 1 miljon hushåll.

Vinsterna med en aktiv Grannsamverkan tillsammans med Polisen är flera. Bortsett från en genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % så minskar antalet tillgreppsbrott, antalet gripanden av polisen ökar och hela 38 % uppger en ökad känsla av trygghet sedan de startat Grannsamverkan.

Ökningen av inbrott skrämde och engagerade grannar att hjälpas åt under 2017–2018, nu ser vi samma sak i och med det sjukdom och krisläge vi befinner oss i. Grannsamverkan ökar och är mer aktuell och viktigare än någonsin, säger Lina Nilsson, ordförande för Grannsamverkan nationella gruppen i Sverige.

I veckans avsnitt av Veckans brott i SVT pratades det om hur grannar använder Facebook för att dela med sig om brott som sker i närområdet samt om Grannsamverkan som metod. Att kommunicera med sina grannar på Facebook om brott är inte samma sak som att bedriva Grannsamverkan. Kommunikation är EN del i metoden Grannsamverkan, men för att metoden ska fungera krävs fler komponenter så som samarbete med Polisen och förebyggande kunskaper hos de boende.

Grundbultar för den som bedriver Grannsamverkan:

1. Vaksamhet
Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt

2. Om du är bortrest
Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar

3. Värdesaker
Förvara värdesaker på ett betryggande sätt

4. Förebyggande åtgärder
Var förtrogen med de förebyggande tips som finns på www.grannsamverkan.se