Hänglås & Hänglåsbeslag i ny tappning!

SSF normerna SSF 014 hänglås och SSF 018 Hänglåsbeslag har nu reviderats och slagits ihop till en norm SSF 014 Hänglås och hänglåsbeslag – Klassning, krav och provning.

Revideringen var nödvändig och efterfrågad då allt fler hänglås idag har elektromekaniska manövrering. Krav har bl.a. tillkommit gällande elektroniska angrepp samt klassning enligt SS-EN 16864.

Normen ges ut i en svensk samt en engelsk utgåva.