Information om Covid-19

På SSF tar vi spridningen av coronaviruset mycket allvarligt och all personal som kan jobbar hemifrån. Vi genomför inte heller några inrikes- eller utrikesresor och resande inom Stockholm ska bara ske om det är absolut nödvändigt. Vi följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten tagit fram  och all personal ska stanna hemma om man känner sig det minsta sjuk samt tvätta händerna ofta och noggrant.

Genom vår kundservice bedriver vi vår verksamhet med ordinarie öppettider. Ni kan ringa till oss precis som vanligt för att få råd om brottsförebyggande verksamhet, normer, märkprodukter eller om nyckelbrickor. Det går också att beställa varor i vår webbshop.

Möten som är planerade att genomföras fysiskt sker numera som webbmöten.

Vår utbildningsverksamhet bedrivs genom webbutbildning för att vi inte ska medverka till att sprida coronaviruset. Om utbildningar behöver förändras eller ställas in meddelas deltagare i varje enskilt fall.

Vi följer fortsatt händelseutvecklingen noggrant och tar del av myndigheternas rekommendationer.