Intervju med Thomas Brühl

Thomas Brühl tillträdde som VD för SSF Stöldskyddsföreningen den 1 augusti. Han har närmast arbetat med uppstart och etablering av nya företag efter att tidigare ha varit VD för VisitSweden AB. Vi har fått chans att prata med honom om den första tiden som VD, vilka utmaningar som kommer med en ökad digital brottslighet och hans framtidsvision för SSF som organisation.

Så här, efter dina första veckor som VD på SSF Stöldskyddsföreningen, vilka är de största utmaningarna tycker du?

Vi ser att kriminaliteten har blivit allt mer skicklig med smartare lösningar inom digital brottslighet, vilket innebär att förutsättningarna har förändrats. Det har tagit sig uttryck i en stor ökning av Internet bedrägerier och ID-kapningar mot privatpersoner och företag för att nämna ett fåtal exempel. Den digitala brottsligheten innebär även att brotten har blivit globala, de går inte längre att mota bort vid landets gränser. Detta föranleder ett stort ökat behov av både cyber- och informationssäkerhet.

Det pågår en kapplöpning vilket innebär att goda aktörer likt SSF måste ligga jämsides eller helst före brottslingarna. Oavsett digitalt område går utvecklingen oerhört snabbt men förändring är också det som motiverar mig.

Vad har du lärt dig från dina tidigare erfarenheter som kan bli användbart i din nya roll som VD för SSF?

SSF är en stabil organisation med hög kompetensnivå. Jag ser ett tydligt behov att vår brottsförebyggande verksamhet inom den fysiska säkerheten kommer att vara viktig och prioriterad även framåt, men vi ska satsa på att ta en position mot digitala brott. Omvärlden kännetecknas idag till stor del av digitala brott där få aktörer har haft möjlighet att ta position likt SSF.

En stor del av min bakgrund består av arbete inom branscher som har genomgått stor förändring, inte sällan av digitalisering. Min erfarenhet som VD inom techbranschen, datorspel, digital TV- och marknadsföring har gett mig stor erfarenhet av digital transformation och digitala tjänster.

Med ökad digital brottslighet, hur ser SSFs roll i detta?

Då brottsligheten har förflyttat sig från en fysisk till en digital miljö har det skapats en given roll för SSF tillsammans med andra aktörer förutom Polisen, MSB och Internetstiftelsen att hjälpa både privatpersoner och mindre företag att bli bättre på cyber- och informationssäkerhet, öka säkerheten i allmänhet och minska antalet brott.

Under min tid som VD på Visit Sweden arbetade jag bl.a. nära politiken vilket kommer att vara en del av min roll som VD för SSF. Brottslighet är en offentlig angelägenhet och står högt upp den politiska agendan, när vi nu har en mer osäker omvärld.

Detta är ett arbete som måste ske i partnerskap som exempelvis regeringen, kommuner, myndigheter, näringslivet och civilsamhället. Här har vi en unik roll att fylla med SSFs 85 års erfarenhet av brottsförebyggande arbete i kombination med SSFs nya förmåga att bekämpa digital brottslighet.

Hur har dina första veckor som VD för SSF varit?

Det har varit otroligt roligt! Jag upplever att det har motsvarat mina förväntningar och det har varit särskilt roligt att se att hela organisationen lever upp till det fina varumärke som SSF är.

Det finns en stor vilja och efterfrågan hos flera organisationer att samarbeta med oss vilket är jättespännande! Jag känner att det är fullt möjligt att vara en del av arbetet att ta SSF in i framtiden som en progressiv aktör.

Vad ser du mest fram emot?

Jag ser med tillförsikt fram emot att vi om ett par år har levererat en del av dessa saker som jag har nämnt.

För mer information kontakta:
Per Klingvall, Chef Rådgivning, information och Public Affairs
070-301 68 05[email protected]