Jan Olsson och Jonas Leksell tilldelas SSF Stöldskyddsföreningens förtjänsttecken 2020

Fotograf: Per Stahre, Sveriges radio Fotograf: Mikael Grönberg, Sveriges Radio.

I samband med SSF årsmöte 14 maj meddelades att Kriminalkommissarie Jan Olsson, Polismyndigheten, Nationellt IT-brottscentrum och Programledare Jonas Leksell, OTW SSF tilldelas SSF Stöldskyddsföreningens förtjänsttecken. SSF:s förtjänsttecken delas ut till personer som på ett avgörande sätt bidrar till SSF:s brottsförebyggande arbete.

Motiveringar:

Jan Olsson har under flera år arbetat brottsförebyggande genom att informera både allmänhet, företag och branscher om den nya sortens digitala bedrägerier.

Jan är ett föredöme när det gäller att på sitt eget oefterhärmliga sätt nå ut med sin kunskap och sina erfarenheter via möten, seminarier och inte minst genom media, där han på ett målande, engagerande och tydligt sätt förklarar både faror och hur man ska tänka förebyggande när det gäller bedrägerier. Utöver det har Jan alltid varit ett stöd för oss på SSF genom att alltid vara tillgänglig för att delge sin kunskap och medverka i de aktiviteter som vi leder.

Jonas Leksell har som en mycket engagerad programledare varit Stoppa Tjuvens ankare under flera år. I den rollen har han varit starkt delaktig till att göra Stoppa Tjuven till ett program som via Aftonbladet och SSF egna kanaler nått ut till en stor del av Sveriges befolkning. Jonas har genom sitt personliga, nyfikna och positiva sätt guidat allmänheten i hur man förebygger stölder, inbrott, bedrägerier och hur man ska göra på internet för att undvika digital kriminalitet. Jonas har även varit en stark drivkraft i utformningen och utvecklingen av hela programidén och utan honom hade sannolikt inte Stoppa Tjuven nått den popularitet som den har.

– Vi är en oberoende ideell förening som sedan 1934 verkar för ett sprida brottsförebyggande kunskaper som bidrar till ökad trygghet. Människor som visar ett genuint intresse och engagemang för de frågor vi driver är ovärderliga för vårt arbete. Därför vill uppmärksamma dem genom vårt förtjänsttecken, säger Ann Sommer, ordförande i SSFs styrelse.  

Förtjänsttecknet kommer att överlämnas till Jan Olsson och Jonas Leksell så fort omständigheterna tillåter.