Kamerabevakning via dörrklocka

Användning av en uppkopplad ringklocka med kamera och tvåvägskommunikation kan vara väldigt smidigt om du är hemma eller ej men vill kunna se och kommunicera med den som ringer på.

Kamerabevakning via dörrklocka

Detta gäller för installation på lägenhetsdörr

Du får aldrig riskera att filma in i din grannes lägenhet. Datainspektionen meddelar att de ser kamerorna på samma sätt som titthålen i din dörr. Det betyder att du inte får spela in löpande utan endast när någon ringer på, och då får inspelningen vara runt 30 sekunder. Du får inte heller sätta upp en kamera som är såpass vidvinklig att den tar med stora delar av trapphuset trots att någon står framför den.

Det faktum att du inte äger vare sig väggen, dörrkarmen eller dörren själv oavsett om det är en hyresrätt eller bostadsrätt, gör att du bör fråga om lov att montera upp en ny ringklocka, oavsett om den är uppkopplad eller ej.

Att tänka på: Börja med att fråga styrelsen eller hyresvärden om du får sätta upp en ny ringklocka vid din dörr. Tänk sedan på att du måste ställa in din kamera så den inte spelar in efter rörelse och inte heller skickar notiser till dig över vad som händer i trappuppgången utan bara när någon ringer på. Kameran får heller inte spela in mer än 30 sekunder när någon ringer på.

Detta gäller för installation på villa/radhus

Här äger du din egen dörr till skillnad från en lägenhet, du får göra som du vill utan tillåtelse från någon. Många tomter är avskärmade utåt, vilket gör att du inte behöver tänka på vad som filmas. Men kom ihåg – du får aldrig under några omständigheter filma grannens tomt eller en plats dit allmänheten har tillgång till såsom vägen utanför ditt hus eller en park.

Är din tomt inte avskärmad kan det vara svårt att montera kamera på sådant sätt att inget annat än tomten är med på kameraövervakningen från ringklockan.

Att tänka på: En ringklocka måste monteras vid dörren. Om du inte har möjlighet att skärma av den, se till att all inspelning är avstängd och att den endast aktiveras när någon ringer på. Aktivera inte möjligheten att gå in och titta manuellt. På så sätt finns det inget inspelat material förutom de 30 sekunder när någon ringer på.

Du får naturligtvis inte sprida någon form av inspelning på en annan identifierbar människa utan dennes tillåtelse, det är ett brott mot GDPR.

Hur länge får man spara material från kamerabevakning?

Material från kamerabevakning får sparas så länge det behövs för det ändamål som kamerabevakningen bedrivs för. I svensk praxis har man tidigare haft som utgångspunkt att två månader är en godtagbar bevarandetid.

I och med dataskyddsförordningen har detta ändrats och materialet får bevaras så länge det är nödvändigt för ändamålet. Det är upp till den personuppgiftsansvarige att göra en bedömning av hur länge materialet får bevaras.