Utmaning att snabbt hinna kvalitetssäkra

Bild som visar böcker och en surfplatta i ett tomt klassrum.

SSF Stöldskyddsföreningen stod i begrepp att påbörja en förändring av sina utbildningar för att delvis erbjudas på distans. När coronakrisen slog till behövde projektet sjösättas tidigare och snabbare än planerat. Utbildningansvarig Maria Dahlstedt beskriver hur arbetet trots flera utmaningar lett till kurser som fått höga betyg av deltagarna.

Under sensommaren 2019 tillträdde Thomas Brühl som Stöldskyddsföreningens nya vd. Detta blev även startskottet för den stora digitala förändring vi skulle gå igenom, både internt och externt.

För att kunna möta marknadens behov på en helt ny nivå började vi på utbildningssidan bland annat att erbjuda så kallad ”blended learning”. Det vill säga, vi transformerade vår största utbildning – vårt flaggskepp – SSF Säkerhetschef, från att vara enbart klassrumsundervisad till att delvis kunna läsas på distans. För detta rekryterades helt ny personal – samtliga med starka digitala profiler. Men vi hann inte mer än att lämna parkeringsläget och lägga i ettans växel när covid-19 plötsligt slog till med full kraft.

Omställning i en svår tid

Relativt snabbt kom budskapet från experter, forskare och doktorer världen över – det vi stod inför skulle inte gå över på ett par veckor utan i stället komma att påverka oss under en lång tid framöver.

Vi, som redan befann oss i ett hektiskt läge av förändring, behövde nu agera snabbt och därför togs beslutet om att konvertera samtliga av våra utbildningar från fysiska till digitala distansutbildningar. Att vi redan befann oss i ett skifte mot en mer digital process underlättade för ett snabbt beslutsfattande. Och i skrivande stund har det även visat sig att det beslutet var klokt.

Lära under resans gång

Utmaningen – dilemmat om man så vill – i detta var att vi inte hade möjlighet att kvalitetssäkra våra utbildningar under en testperiod. Vår process för att få till den bästa möjliga distansutbildningen, som under normala förhållanden skulle fått ta månader, behövde nu ta form på bara några dagar. Det handlade om att snabbt få till dessa utbildningar utan att förlora anmälningar samt utan att tulla på kvaliteten.

När kurserna sedan väl drog igång behövde vi vara mer lyhörda än vanligt. Vi hade lagt upp en strategi som gick ut på att ha ett samtal med deltagarna efter varje genomfört kurspass. Vi skulle sedan lusläsa utvärderingarna samt ha tätare kontakt än någonsin med våra konsulter.

Genom att lyssna, anpassa och vrida utbildningen under resans gång kunde vi också snabbare än normalt konstatera vad som eventuellt behövdes göras för att utbildningarna skulle hålla högsta möjliga kvalitet.

Resultatet

Vi fick en enorm uppskattning av våra kursdeltagare som nu gavs möjligheten att kunna genomföra sina utbildningar hemifrån – något som var ovärderligt. Detta ledde i sin tur till att vi inte behövde rapportera några större ekonomiska förluster på grund av uteblivna kurstillfällen. Tvärtom resulterade det snabbt framtagna digitala alternativet att vi fick in fler kursdeltagare till vårens kurser jämfört med en normal vår med klassrumsundervisning.

Vi på Stöldskyddsföreningen har under en längre tid varit bortskämda med höga betyg i kursutvärderingarna, något som förstås inte varit möjligt utan de fantastiska konsulter som vi har den äran att samarbeta med. Deras insats är grundläggande för att vi ska lyckas möta våra kursdeltagares förväntningar.

Under vårens distansutbildningar har vi fått fortsatt positiva utlåtanden i kursutvärderingarna, även om vi inte ligger riktigt lika högt som vi brukar. Detta är en utmaning som vi ser stora möjligheter i och vi kommer att lägga full fokus på att möta de behov vi ställs inför.

I nuläget är allt inte sagt eller gjort, men vi kan redan nu konstatera att vi är stolta och nöjda över att vi lyckades att ställa om snabbt. Vi är dessutom enormt tacksamma för att våra kursdeltagare valde att genomföra sina utbildningar – något som var en viktig pusselbit för vi skulle lyckas med omställningen.

Framtiden

Vår digitala resa fortsätter enligt planen och vi fortsätter med att realisera den. Vi känner oss ödmjukt tacksamma för att vår verksamhet hittills inte har påverkats särskilt hårt av det som sker i världen just nu.

Vad som dock har påvisats är att det är av stor vikt att fler personer utbildar sig i säkerhetsfrågor, då pandemin har visat sig ställa höga krav på digital säkerhet eftersom vi tvingas jobba hemifrån.

Här kan Stöldskyddsföreningen göra skillnad och bidra till ett tryggare samhälle.