Marita och Robin tilldelas årets civilkuragepris

Civilkuragepris Efterlyst 2020

Juryns motivering är:
Årets vinnare av Civilkuragepriset utmärker sig för att med beslutsamhet och stort mod stått upp och visat tilltro för samhällets principer och demokratiska värderingar, trots uppenbara risker för den egna säkerheten. En förebild i strävan efter ett fortsatt tryggt Sverige där vår gemensamma tro på rättvisan kommer att segra. 

Stöldskyddsföreningens roll är att arbeta brottsförebyggande för att människor ska uppleva ett tryggare samhälle. Engagerade och omdömesfulla människor är därför väldigt viktiga för att förhindra brott. Genom SSF lokalstyrelser runt om landet så uppmärksammar vi på SSF genom olika stipendier även lokala initiativ och rådiga ingripanden. 

Juryns motivering är:
Årets vinnare av Civilkuragepriset utmärker sig för att med beslutsamhet och stort mod stått upp och visat tilltro för samhällets principer och demokratiska värderingar, trots uppenbara risker för den egna säkerheten. En förebild i strävan efter ett fortsatt tryggt Sverige där vår gemensamma tro på rättvisan kommer att segra. 

Stöldskyddsföreningens roll är att arbeta brottsförebyggande för att människor ska uppleva ett tryggare samhälle. Engagerade och omdömesfulla människor är därför väldigt viktiga för att förhindra brott. Genom SSF lokalstyrelser runt om landet så uppmärksammar vi på SSF genom olika stipendier även lokala initiativ och rådiga ingripanden. 

– Det är viktigt att inspirera människor till kurage genom att uppmärksamma privatpersoner och individer som har visat prov på mod, civilkurage och medmänsklighet. Marita och Robin är utmärkta exempel på sådana personer som genom sitt föredöme kan inspirera andra. säger Thomas Brühl, VD på SSF Stöldskyddsföreningen.

– Det är viktigt att inspirera människor till kurage genom att uppmärksamma privatpersoner och individer som har visat prov på mod, civilkurage och medmänsklighet. Marita och Robin är utmärkta exempel på sådana personer som genom sitt föredöme kan inspirera andra. säger Thomas Brühl, VD på SSF Stöldskyddsföreningen.