Så minskar du risken för cykelstöld

Cykeldelsstölder

Cykelstöld hör till ett av de vanligaste egendomsbrotten. År 2022 anmäldes omkring 62 700 cykelstölder, vilket är en minskning med 4 procent jämfört med föregående år, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Det allra bästa sättet att förhindra att cykeln blir stulen är att låsa fast cykeln i ett fast objekt i både ram och hjul. För den som har elcykel är det även viktigt att komma ihåg att ta med sig batteriet när cykeln står obevakad även kortare stunder, då risken att få sin elcykel stulen är avsevärt högre än för en vanlig cykel. Batterier till elcyklar, sadlar och hjul hör till de cykeldelar som stjäls allra mest.

Märk cykeln och avskräck tjuven

Ytterligare ett sätt att skydda dig mot cykelstöld är att stöldskyddsmärka din cykel med en Cykel-märkning från SSF. Märkningen gör det nästintill omöjligt för tjuven att avidentifiera cykeln, vilket kan ha en avskräckande effekt, eftersom märkta föremål alltid är mer riskabla att hantera för tjuvar och hälare, då den rätta ägaren enkelt kan spåras. En märkt cykel är även svårare för en tjuv att sälja vidare, både i Sverige och internationellt.

Tips för att minska risken för cykelstöld

  • Satsa på att köpa ett godkänt lås att låsa cykeln med utöver cykelns tillverkningslås.
  • Lås fast cykeln i ett fast objekt i både ram och hjul.
  • Lås om möjligt in cykeln inomhus över natten.
  • Ta med batteriet när du lämnar din elcykel obevakad även för kortare stunder.
  • Lämna helst cykeln på upplysta och välbesökta platser för att öka chansen att tjuven avskräcks och eventuella stöldförsök kan upptäckas.
  • Om möjligt kan du även ta med cykelsadeln, cykeln blir då även mindre attraktiv att stjäla och oskön att cykla på.
  • Skriv ner ramnumret på cykeln. Om cykeln blir stulen kan du ange numret till polisen och de får lättare att identifiera just din cykel.
  • DNA-märk din cykel och cykeldelar, det hjälper polisen att binda tjuven vid brottet och ökar dina chanser att få tillbaka din cykel om den blir stulen.

 Läs mer om att skydda din cykel här.