Moderna Museet ny medlem i SSF: ”Vill visa att vi står bakom vad SSF gör”

Kristian Adolfsson, säkerhetsansvarig Moderna Museet.

Som stödjande medlemmar kan företag och myndigheter stötta SSF Stöldskyddsföreningens arbete och bidra till ett tryggare Sverige. Nu välkomnar SSF Moderna museet som ny medlem.
– Som museum och statlig myndighet vill vi visa att vi står bakom vad SSF gör och att vi är med och stöttar det arbetet som finns, säger Kristian Adolfsson, säkerhetsansvarig på Moderna Museet.

Kristian Adolfsson har arbetat med säkerhet i olika former under hela sitt yrkesliv. Från att ha varit väktare en gång i tiden, till att arbeta med projektering och försäljning av tekniska lösningar som larm- och kamerabevakningsteknik, till driftchef inom bevakning och slutligen säkerhetssamordnare på en kommun.

– Man kan kalla mig något av en generalist inom mitt specialområde. Säkerhetsbranschen som profession har tagit enorma kliv under de senaste 20 åren. Från att ha varit en yrkeskategori vigd åt militärer och poliser är det numera en hel profession där du behöver kunskap, erfarenhet och rätt tankesätt för att förstå helheten.

Från mjölktänderna till yrkeslivet

Som nyligen tillträdd säkerhetschef på Moderna Museet såg Kristian snabbt till att Museet skulle bli stödjande medlem i SSF Stöldskyddsföreningen.

– SSF är ett household name inom säkerhet. Jobbar man med säkerhet är det svårt att inte relatera till SSF, speciellt om man är kravställare. Men mitt allra första minne av SSF var nyckelbrickan med ögat på jag fick som barn för att inte tappa bort nycklarna. Jag har på så vis relaterat till varumärket från att jag hade mjölktänder till hela mitt vuxna yrkesliv.

Att bli medlem kändes som ett naturligt sätt att dra sitt strå till stacken, fortsätter Kristian.
– Som museum och statlig myndighet vill vi visa att vi står bakom vad SSF gör och att vi är med och stöttar det arbetet som finns. Genom medlemskapet signalerar vi också att vi följer normer och standarder. Här spelar SSF en jätteroll, säger Kristian Adolfsson.

Fick drömjobbet

Kristian har en förkärlek till konst och historia och har därmed alltid varit en frekvent museibesökare. När tjänsten som säkerhetsansvarig på Moderna Museet dök upp såg han därför chansen att söka sitt drömjobb.   

– Jag har i princip alltid blivit utkastad som sista besökare på museer. Jag tänkte att jag aldrig kommer förlåta mig själv om jag inte sökte det här jobbet och därmed missade möjligheten att arbeta med både allmän och strategisk säkerhet i ett av de mest välmeriterade muséer som finns inom modern konst.

Sagt och gjort, Kristian fick jobbet – och numera kan han kombinera sin långa erfarenhet inom säkerhet med sitt intresse för konst, och dessutom lär han sig något nytt varje dag. På ett museum utgör museilagen, och att se till att museet följer den, själva kärnan. Men utöver detta finns en mängd viktiga pusselbitar att hålla reda på, förklarar Kristian.

– Säkerhet på ett museum handlar inte enbart om att förhindra besökare från att kroka av en Picasso och gå, det handlar även om att bevara samlingarna och visa dem på ett säkert sätt. Det innefattar både att skydda konsten från väderskador, brandskador och ohyra, och att våra besökare ska känna sig trygga i våra lokaler.

Inom världen för modern konst har Moderna museet ett högt renommé, vilket är förenat med ett stort ansvar gällande säkerheten, fortsätter Kristian.

– Det är oerhört viktigt att vi bevarar och vårdar vårt varumärke, då det förväntas av oss att vi håller en hög säkerhet. Vi måste ta hand om våra verk och sådant vi lånar på ett bra sätt, och kunna göra rätt kravställningar när någon lånar av oss, säger Kristian.

Säkerhet allas ansvar

Kristian har själv gått utbildningar på SSF, både utbildningen Säkerhet i fyra delar på 90-talet som numera kallas Säkerhetssamordnare, samt utbildningen Säkerhetschef år 2020. I sitt dagliga arbete har Kristian nytta av många av de normer och regelverk som är framtagna av SSF.

– Normerna är min go to- litteratur när vi tittar på hur saker ska och bör göras. Även utbildningarna jag har gått har gett mig en bra grund att stå på, och det händer fortfarande att jag går tillbaka och använder delar av utbildningen som referenslitteratur. Det är en styrka att ha en utbildning i ryggen.

Vidare berättar Kristian att han anser att SSF gör en viktig insats för att öka tryggheten och säkerheten i samhället i stort, för såväl privatpersoner som företag.

– Säkerhet är ett grundläggande behov, det är allas ansvar och berör alla. Om man inte producerar säkerhet i sin yrkesroll måste man ändå relatera och förhålla sig till det som privatperson. På alla arbetsplatser, inte minst Moderna museet, vill man kunna bibehålla en kompetent och samlad grupp av människor som arbetar med säkerheten. Man vill kunna lita på att personalen följer normer och standarder, och har en utbildning som gör att de förstår hur regelverken ska tillämpas. Här spelar SSF en jättestor roll, avslutar Kristian.