SSF hjälper lärare att undervisa i digital säkerhet 

Nu blir det enklare och mer tillgängligt än någonsin för lärare att undervisa om den digitala världen. Med Nätklok, ett interaktivt och engagerande quiz, kan lärare enkelt skapa spännande lektioner och diskussioner i klassrummet. Nu är SSF:s mål att tillsammans med Unga Forskare nå ut med Nätklok till skolor i hela Sverige för att öka cybersäkerheten och skapa ett robustare samhälle. 

Barn och unga spenderar en stor del av sin tid på internet och är duktiga på att använda ny teknik. Men hur säkerhetsmedvetna är unga – och hur kan man som lärare skapa engagemang och förståelse kring dessa frågor? Här kommer Nätklok in i bilden! 

Nätklok är ett interaktivt och engagerande quiz om digital säkerhet som skapats av unga, för unga. Bakom satsningen ligger SSF Stöldskyddsföreningen med stöd från MSB, och Nätklok är en integrerad del av SSF:s tjänst Säkerhetskollen. Nu lanseras även Nätkloks klassrumsläge med lektionsmaterial till lärare för att göra det ännu lättare att lyfta ämnet i klassrummet. 

Grundläggande livskunskap

Quizet har tagits fram i samarbete med de ideella ungdomsförbunden Unga Forskare och Digital Ungdom som båda delar SSF:s övertygelse om att IT-säkerhet inte bara är en färdighet, utan en grundläggande livskunskap i dagens digitala samhälle. 

– Genom vårt samarbete har vi lyckats skapa en resurs för lärare och elever som hjälper dem att förstå och hantera risker online. Jag är övertygad om att många skolor kommer ta del av quizet och fördjupande lektionsmaterial för att göra IT-säkerhet till en spännande del av utbildningen och inspirera elever att ta ansvar för sin egen onlinesäkerhet, säger Judith Maiers, projektledare Cybersecurity Academy på Unga Forskare. 

Vill skapa engagemang

Sammanlagt består Nätklok av cirka hundra frågor inom olika kategorier på både svenska och engelska. Innehållet har hämtats från sajten Säkerhetskollen.se som i sin tur formulerats till frågor är verklighetstrogna och lätta att relatera till för unga.

– Det kan exempelvis vara bildfrågor med en fejkad webbplats där användaren ska identifiera vad som ser misstänksamt ut. Tanken är att skapa engagemang kring internetsäkerhet och göra det lättare att ta till sig genom att låna gameplay från spelets värld, även kallat gamification. Vi har fått positiv feedback om quizet och det har varit väldigt uppskattat bland unga. Man får bra genomslag med gamification, det lärde jag mig när jag jobbade med datorspel och vi gjorde gamification med vår frågespelssuccén Backpacker, säger Thomas Brühl, vd på SSF Stöldskyddsföreningen. 

Länk till Nätklok på Säkerhetskollen.se

Vill du veta mer om Nätklok eller om du som är lärare kan använda det i din skola? Fråga oss på [email protected]