Normnyheter 2019-05-23

Nytt digitalt abonnemang: Säkerhetsansvarig – Inbrottsskydd
Innehållet i detta abonnemang är anpassat för Säkerhetschefer, Säkerhetsansvariga eller motsvarande som vill ha en samlad bild över normer för inbrottsskydd och grundläggande cybersäkerhet.

Här kan du beställa abonnemangtjänsten.