Nos- och spaningspatrullen (NOS) belönas

Polis Kerstin Malm från Stockholm, grundare till Nos- och spaningspatrullen (NOS) tilldelas 2019 års SSF Polisstipendium om 25 000 kr för sitt brottsförebyggande arbete. Genom att ge hundägare ”polisögon” bidrar hon till en ökad risk för inbrotts-tjuvar att bli upptäckta. 

Syftet med NOS är att minska bostadsinbrott men även andra brott i området. Hundägare som är intresserade kan få en utbildning i hur man kan upptäcka förberedelser till bostadsinbrott och hur de snabbt och enkelt kan tipsa polisen om sina iakttagelser. Utbildningen ska göra hundägarna mer medvetna om hur brottslig verksamhet kan se ut i ett bostadsområde och vidarebefordra iakttagelserna till polisen.


SSF Polisstipendium ska uppmärksamma goda insatser och ta vara på kunskap som kan spridas vidare till andra brottsförebyggande aktörer. Insatsen ska vara prioriterad för SSF Stöldskyddsföreningen och bidra till ett tryggare samhälle inom det brottsförebyggande området vilket är precis vad Kerstin gjort,

Thomas Brühl VD för SSF Stöldskyddsföreningen.

Juryns motivering lyder: Genom sitt innovativa tänkande och brinnande engagemang i det brottsförebyggande arbetet har Kerstin i hundägarna lyckats hitta en outnyttjad och ovärderlig tillgång för Polisen. Metoden, i enlighet med kriterierna för priset, går att applicera i hela landet och minskar risken för inbrott samt bidrar med ovärderliga tips till Polisen. Kerstins metod ökar dessutom medvetandet om hur viktigt det är att iaktta och rapportera tips till polisen, inte bara hos hundägaren, utan även hos dennes familj.

Inbrott i den egna bostaden är ett starkt integritetskränkande brott. Kerstin Malm har på ett kreativt sätt utvecklat en metod att göra fler i samhället – våra fyrbenta vänner och deras ägare – involverade i kampen mot inbrotten. Det kan lätt tillämpas, varhelst det finns engagerade hundägare,

Anders Hall, utvecklingschef Polisen.

Stipendiet delas ut på SSF.s konferens Framtidsdagen den 21 november 2019.

Juryn som utser stipendiet består av: Thomas Brühl, VD SSF Stöldskyddsföreningen, Björn Borschos, Tf GD Brottsförebyggande rådet (Brå), Anders Hall utvecklingschef Polisens Nationella Operativa avdelningen (NOA), Per-Erik Ebbeståhl, Kommundirektör Malmö Stad samt Lina Nilsson, Rådgivningsexpert SSF Stöldskyddsföreningen.

För mer information kontakta:

Lina Nilsson, Rådgivningsexpert, SSF Stöldskyddsföreningen, 070-981 65 72, [email protected]