Ny reviderad norm – SSF 1075 utgåva 2 – Digitala nycklar

SSF 1075 utgåva 2 omfattar klassning, krav och utvärderingsmetoder för distribution, lagring och användning av digitala nycklar för låsenheter beskrivna i SSF 3522 och SSF 3523.

System som uppfyller kraven i denna norm verifieras genom tillverkarens egendeklaration. SBSC erbjuder även möjlighet att granska och lista egendeklarationerna.

De normer och standarder som gäller i Sverige idag har som utgångspunkt att det ska vara en rimlig nivå på inbrottsskyddet. Låsprodukter ska klara mekaniska provningar, så som dyrkning och prov med enkla handverktyg. Det ingår också moment där elektroniken provas, exempelvis hur signalen skyddas mellan nyckel, elektronisk nyckel eller TAG och låscylindern. Detta för att säkerställa att signalen inte ska gå att läsa av, påverkas eller störas ut.

Med hjälp av den nya normen SSF 3523 samt SSF 1075 utgåva 2 kommer många frågeställningar och framtida nya tekniska lösningar att kunna verifieras och besvaras.

Både SSF 3523 och SSF 1075 finns inom kort även på engelska!