Nya revideringar!

Under V.9 startar revideringen av SSF 114 Larmöverföring. Normen utgör en grund för andra normer och behöver uppdateras för att överensstämma med dagens och morgondagens teknik och krav.

Revidering av SSF 026 Båtmotorlås inleds V10. Antalet båtmotorstölder har under många år ökat och är ett stort problem. Befintlig norm måste uppdateras för att möjliggöra utveckling, provning och certifiering av effektivare och bättre lås.