Nytt samarbete ger Säkerhetsuniversitetets studerande tillgång till SSF:s normer

SäkerhetsBranschen och Stöldskyddsföreningen (SSF) ingår ett nytt samarbete där SSF gör sina normer tillgängliga för eleverna på Säkerhetsuniversitetets yrkeshögskoleutbildning Kvalificerad Säkerhetsingenjör. Eleverna kommer genom det nya samarbetet ha tillgång till en kostnadsfri digital utgåva av normerna under hela sin studietid.

SäkerhetsBranschens vd Jeanette Lesslie Wikström kommenterar: 

– Vi ser oerhört positivt på det här samarbetet som möjliggör att våra studerande får tillgång till de normer som är en viktig del i deras utbildning och de regelverk de behöver kunna när de kommer ut i arbetslivet. 

Samarbetet är ett led i arbetet med att sprida kunskap om normer och regelverk, och de studerande på Säkerhetsuniversitetet kommer bland annat att få tillgång till ett flertal normer inom kamerabevakningssystem och inbrottslarmanläggning.

Stöldskyddsföreningens vd Thomas Brühl kommenterar: 

– SSF arbetar kontinuerligt med att utveckla normverksamheten till dagens och morgondagens behov av säkerhetstjänster och produkter. Vi arbetar också aktivt i flera forum för att hitta fler och nya sätt att nå ut med dessa till verksamma i branschen. Det är därför oerhört glädjande att ingå detta samarbetsavtal med SäkerhetsBranschen.