SSF 114 – Larmöverföring på remiss

SSF 114 innehåller regler för larmöverföring för samtliga larmklasser enligt SSF 130 – Projektering och installation av inbrottslarmanläggning. Även andra SSF normer refererar till denna, exempelvis SSF 136 Larmcentraler.

SSF 114 bygger på krav ur SS-EN 50136 serien och utgör grundläggande principer för att säkerställa larmöverföring. Därför anges inte krav på specifika typer av överföringsmedia eftersom de kan ändras på grund av den tekniska utvecklingen.  

Sedan utgivningen av SSF 114 utgåva 2 har det skett en mängd ändringar i SS-EN 50136 serien som direkt påverkar SSF 114. Därför startades i januari 2020 en revidering av nuvarande utgåva.

Förutom allmän uppdatering till nya hänvisningar i SS-EN 50136 serien är ambitionen i kommande utgåva av SSF 114 att underlätta för läsaren. Förtydliganden och exempel kommer bland annat att utökas i avsnittet om beräkning av prestanda gällande tillgänglighet. I detta avsnittet förklaras hur man beräknar och redovisar tillgängligheten.

Målet är att den nya utgåvav av SSF 114 ska finnas publicerad till årsskiftet 20/21.