prSSF 049 Hjullås på remiss

Stölder av däck och fälgar från bilar har länge varit ett bekymmer för bilägare och försäkringsbolag. Ett hjul (däck och fälg) kan idag kosta allt från några tusenlappar till 10-tals tusen kronor och är ett eftertraktat byte för tjuven då det är lätt att sälja vidare.

En arbetsgrupp har därför reviderat nuvarande norm SSF 049 och det finns nu en remiss ute på det nya förslaget, prSSF 049 Hjullås – krav och provning. Den reviderade normen omfattar hjullås med mekanisk- eller elektromekanisk manövrering och är utökad med en ny klass för att vara anpassad till alla typer av hjullås.

Remissförslaget innehåller bl.a.:

  • Nya klasser
  • Nya verktyg vid provning
  • Nya krav bl.a. krav på elektromekaniska cylindrar
  • Nya prov och provmetoder

I arbetsgruppen har deltagare från motorbranschen, tillverkare av hjullås samt biltillverkare, Trafikförsäkringsföreningen, Larmtjänst samt provningslaboratorier. Den reviderade normen medger nu möjligheter till nya typer av lås samt andra tekniska lösningar. Remisstiden pågår till den 11e september och remissen kan rekvireras via förfrågan till [email protected]