prSSF 114 utg. 3 Regler för larmöverföringssystem – Inbrottslarm på remiss

SSF 114 bygger på krav ur SS-EN 50136 -serien och utgör grundläggande principer för att säkerställa larmöverföring. 

Sedan utgivningen av SSF 114 utgåva 2 har det skett en mängd ändringar i SS-EN 50136 serien som direkt påverkar SSF 114.

Utgåva 3 skiljer sig från tidigare utgåva främst genom att tillgänglighetskrav gäller tjänsten larmöverföring och inte enbart på produktnivå, vidare har målet varit att följa standarden SS-EN 50136 med så få undantag som möjligt.

Normen är på remiss till 20-12-16 Remisserna kan rekvireras efter förfrågan till [email protected].