Rådigt ingripande vid misshandel belönas

SSF Stöldskyddsföreningen i Västerbotten delar den 5 maj, tillsammans med Polisen i Västerbotten, ut en belöning för rådigt ingripande. I år belönas Astrid Neyman för sitt civilkurage i samband med en pågående misshandel.

Astrid Neyman.

På sin hundpromenad hörde Astrid en man ropa på hjälp från en skogsdunge. Hon tvekade inte utan sprang mot platsen och skrek till förövarna att sluta. När hon kom fram till platsen lämnade de två förövarna platsen på elsparkcyklar. Astrid tog hand om den misshandlade till dess att polisen var på plats.

– Astrids agerande är beundransvärt och som polis önskar jag att fler hade hennes civilkurage och medmänsklighet. Utan Astrids insats hade detta kunnat sluta mycket värre. Astrid springer till platsen och avbryter misshandeln vilket är helt lysande, säger Ewa Öberg Öström, Polisen Västerbotten.

Belöningen på 3 000 kr delas ut av SSF Stöldskyddsföreningens lokalstyrelse i Umeå kommunhus klockan 11.00 den 5 maj 2023.

Motivering till belöningen:

Astrid Neyman visade den aktuella kvällen prov på mod, medmänsklighet och rådighet när hon avbröt en pågående misshandel genom att springa mot brottsplatsen och skrämma iväg två manliga förövare. Tack vare Astrids snabba agerande klarade sig den misshandlade killen. Vetskapen om att det finns människor som Astrid gör att allas vår känsla av trygghet ökar. Det finns fortfarande människor som bryr sig och vågar agera.

Astrids rådiga ingripande uppfyller de krav som ställs på den som ska belönas, nämligen att ha hjälpt Polisen till ett lyckat utredningsresultat, eller avvärjt eller minskat följderna av brottslig handling och agerat rådigt vid sitt ingripande.