Så var Folk och Försvars årliga rikskonferens

Folk och Försvars årliga rikskonferens gick av stapeln den 8-10 januari 2023 i Sälen. Konferensen fick stor medial uppmärksamhet och på plats fanns många viktiga beslutsfattare.
Foto: Folk och Försvar

Hej Per Klingvall, Rådgivningschef och ansvarig för SSF Stöldskyddsföreningens ideella och oberoende verksamhet! Du är precis hemkommen från intensiva och spännande dagar på Folk och Försvars årliga rikskonferens i Sälen. Vad är ditt intryck från dagarna?

– Årets rikskonferens är den viktigaste som genomförts sedan det hela startade 1946. Just nu befinner vi oss i ett kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt läge med Rysslands invasion av Ukraina, vars händelseutveckling även påverkar Sveriges säkerhet, Sverige har ansökt om medlemskap i Nato och sedan den 1 januari har vi dessutom tagit över EU-ordförandeskapet. Det präglade starkt årets rikskonferens, de ämnen som togs upp och stämningen under konferensen.

Hur skulle du beskriva stämningen som rådde under dessa tre dagar?

– Det osäkra omvärldsläget märktes på allvaret på scenen under seminarierna. Det målades mörka bilder av där vi befinner oss just nu, som land och i omvärlden. Som konsekvens måste vi tänka om och förbereda oss. Vi kan helt enkelt inte vara så naiva. Allvaret märktes också på alla deltagare som var på plats. Alla de viktigaste beslutsfattarna och personer med värde och tyngd fanns representerade bland deltagarna Natos generalsekreterare med den högste militäre chefen, generalsekreteraren för internationella Röda Korset, Finlands utrikesminister, Sveriges statsminister, utrikesminister, försvarsminister, minister för civilt försvar och justitieministern för att nämna några. Även kungen, drottningen och kronprinsessan var på plats.

Bland deltagarna på första raden skymtades bland annat NATOs högsta överbefälhavare, SACEUR, general Christopher G.Cavoli, Michael Bydén, Sveriges statsminister och kungafamiljen.
Foto: Folk och Försvar

Vilken var den viktigaste säkerhetsfrågan som präglade konferensen?

– Hur vi i Sverige ska kunna förbereda oss för det här förändrade säkerhetspolitiska läget gick som en röd tråd under konferensen. En särskilt viktig fråga som togs upp var totalförsvaret, både det militära och civila försvaret. Det fanns en stor samsyn kring att det är ett gemensamt ansvar där alla behöver bidra för att stärka Sveriges säkerhet. Det handlar inte enbart om att stärka det militära, det har vi inte minst insett nu med erfarenheterna från kriget i Ukraina. Hela svenska folket behövs när det gäller att bygga upp vårt försvar och viljan till att skydda vårt land och demokrati. Det höjdes många röster för att öka medvetenheten om dessa frågor och hur alla kan hjälpas åt för att stärka det civila försvaret. Bland annat behöver kommunal räddningstjänst stärkas, men även att kunna ta hand om varandra i kris och krig genom att stärka hälso- och sjukvård.

Per Klingvall, Rådgivningschef och ansvarig för SSF Stöldskyddsföreningens ideella och oberoende verksamhet.

Vad tar du med dig för inspiration från dagarna i SSF:s fortsatta arbete?

– Det som jag särskilt tar med mig från dessa dagar är att alla goda krafter behövs – och en ännu starkare tro på vår ambition med SSF Stöldskyddsföreningen att fungera som ett nationellt nav för cyber- och informationssäkerhet och digital brottslighet. Vi har en viktig roll i att stärka samhällets motståndskraft. Här har vi också styrka i både våra utbildningar inom säkerhetsskydd där vi hjälper till att öka förståelsen hos små- och medelstora företag, men även frågor kopplat till cybersäkerhet, att jobba säkert digitalt samt Smarta säkra fastigheter som alla är viktiga delar i att öka robustheten. Det samarbetet vi nu startar med frivilliga radioorganisationen känns också helt rätt i tiden, där vår ambition är att ta fram ett underlag för att börja utbilda Hemvärnet och frivilliga inom cybersäkerhet.

– Under tisdagens seminarier handlade det också till stor del om kriminalitet och den organiserade brottsligheten där bedrägerier idag utgör den största inkomstkällan. Här är det också tydligt vilken nytta vi på SSF gör genom att ge råd till allmänheten om hur man kan skydda sig själv via Säkerhetskollen.se och de informationskampanjer vi genomfört tillsammans med Polisen och MSB. Vårt arbete med övriga förebyggande stöldbrott är också en viktig del i att hjälpa allmänheten att skydda sig mot brott.

– Jag tar också med mig alla givande möten och samtal med deltagare, utbytande av erfarenheter och idéer. Jag upplever också det finns en positiv syn på SSF och en välkomnande attityd till det vi gör, vilket är väldigt glädjande. Det ger både inspiration och energi till vårt fortsatta arbete, avslutar Per Klingvall.

Tack Per!