SSF 026 Utombordsmotorlås utgåva 2 klar

SSF 026 Utombordsmotorlås har under våren och sommaren 2020 reviderats och är nu klar för publicering.

Bland nyheterna i nya utgåva 2 av normen är bl.a. nya provmetoder, ändrade tider och nya verktyg för provningen samt ny klassificering av lås för utombordsmotorer. Den reviderade normen innehåller dessutom krav och provmetoder för elektromekaniska lås.

Arbetsgruppen som bestått av representanter från bl.a. Polisen, försäkringsbolag, tillverkare, certifieringsorgan och provningslaboratorier har skapat en norm med det ökade antalet utombordsbåtmotorstölder som grund.

Normen hittar du här.