SSF norm 1071 Certifierad säkerhetschef

På grund av mycket låg efterfrågan på certifiering av säkerhetschefer enligt SSF norm 1071 så kommer normen framöver inte att revideras och upphör att gälla från 19/1-2024.

Svensk Brand och säkerhetscertifiering (SBSC) kommer inte att erbjuda  certifiering eller certifiering enligt denna norm fram till att den upphör och normen kommer heller inte att försäljas fram till att den upphör.

Redan utfärdade certifikat är fortsatt giltiga enligt respektive certifikats ordinarie giltighetstid och kommer publiceras på SBSC:s webb under certifikatets giltighetstid.

Frågor rörande normen SSF 1071 besvaras via [email protected]

Frågor rörande certifiering enligt SSF 1071 besvaras av [email protected].