prSSF 026 Utombordsmotorlås på remiss

prSSF 026 Utombordsmotorlås (beteckningen prSSF betyder att det är ett förslag till norm och ännu ej fastställd) har under våren och sommaren 2020 reviderats och är nu ute på remiss. Arbetsgruppen som bestått av representanter från Polisen, försäkringsbolag, tillverkare och provningslaboratorier har skapat ett normförslag med det ökade antalet utombordsbåtmotorstölder som grund.

Nuvarande normen SSFN 026 innehåller bl.a. hänvisningar till normer och standarder ej längre tillämpliga samt tekniska begränsningar mm. Utvecklingen med nya material och tekniska lösningar samt brottsmetoder gör nuvarande norm omodern.

Stöld av båtmotorer är vanligt och kostsamt för den utsatte samt för F-bolag. Syftet med denna reviderade norm är att den ska möjliggöra ”säkrare” lås med målsättningen att begränsa stölder av utombordsmotorer.

Bland nyheterna i normen är bl.a. nya provmetoder, ändrade tider och nya verktyg för provningen samt ny klassificering av lås för utombordsmotorer. Den reviderade normen innehåller dessutom krav och provmetoder för elektromekaniska lås.

Remisstiden pågår till den 25e september och remissen kan rekvireras via förfrågan till [email protected]