SSF på Global Anti Scam Summit 2023

För några veckor sedan hade vi på SSF Stöldskyddsföreningen äran att delta i The Global Anti Scam Summit i vackra Lissabon, Portugal. Under två intensiva dagar spelade SSFs representanter en framstående roll på konferensen, där världsledande experter samlades för att diskutera och dela sin kunskap kring bedrägerier av olika slag och nivåer.

Konferensen erbjöd en unik möjlighet för deltagare från hela världen att utbyta erfarenheter och bästa praxis över hur vi kan och ska gå tillväga för att motarbeta bedrägerier och utbilda allmänheten kring ämnet. SSF delade med sig av sina framgångsrika strategier och insikter som en nationell organisation med fokus på förebyggande åtgärder.

Under evenemanget betonades framförallt vikten av internationellt samarbete för att möta de ständigt föränderliga utmaningarna inom området. SSFs närvaro visade på Sveriges position som en aktiv partner i detta globala nätverk och bidrog till att skapa nya starka band med andra organisationer och myndigheter från olika delar av världen.

Vi på SSF Stöldskyddsföreningen ser fram emot att fortsätta detta värdefulla samarbete och använda de nya insikterna för att ytterligare stärka Sveriges arbete för att informera allmänheten och motarbeta bedrägerier. Det är genom bland annat dessa internationella initiativ och delade insatser som vi kan bidra till allas rätt att leva tryggt.

Paul Pintér, rådgivningsexpert inom digitala brott – var en av SSFs representanter och sammanfattar det viktigaste från besöket i videon nedan. Lite förkyld, men minst lika klipsk och smart trots det!

För mer information om SSF Stöldskyddsföreningen och vårt deltagande i The Global Anti Scam Summit, vänligen kontakta [email protected].