Stöldskyddsföreningen fortsätter främja civilkurage

Förra året stoppade Saga Helin och Johanna Karlsson från Norrköping en våldtäkt – för hjältedådet korades de som vinnare av 2019 års Civilkuragepris och fick därmed dela på 100 000 kronor! På bilden tillsammans med Efterlysts programledare Hasse Aro/Foto Efterlyst.

Civilkuragepriset är en del av det brottsförebyggande arbete som SSF genomför och syftar till att ta fram goda exempel som andra kan ha som föredömen. Förra året fick Johanna och Saga – som stoppade en våldtäkt – dela på 100 000 kronor för sitt stora civilkurage. Engagerade och omdömesfulla människor är väldigt viktiga för att förhindra brott. Genom SSF lokalstyrelser runt om landet så uppmärksammar vi på SSF genom olika stipendier även lokala initiativ och rådiga ingripanden.

Det är viktigt att inspirera människor till kurage genom att uppmärksamma privatpersoner och individer som har visat prov på mod, civilkurage och medmänsklighet. Stöldskyddsföreningens roll är att arbeta brottsförebyggande för att människor ska uppleva ett tryggare samhälle, samarbetet med Efterlyst och Hasse Aro är en del av detta.

Thomas Brühl, VD på SSF Stöldskyddsföreningen.

Civilkuragepriset har en prissumma på 100 000 kronor som tillfaller den privatperson som utfört det mest rådiga och samtidigt omdömesgilla ingripandet i syfte att stävja brott. Fem av de mest framstående insatserna kommer att lyftas upp i Efterlyst under våren varefter vinnaren koras i programmets säsongsfinal den 21:a maj.

För oss är det viktigt att inte bara rapportera om brott, utan också ge positiva motbilder. Därför är priset angeläget och vi är glada för att Stöldskyddsföreningen är med oss.

Hasse Aro Programledare för Efterlyst.

I samband med att Efterlyst sänds torsdagen 21 maj utses årets pristagare.

Läs mer om Stöldskyddsföreningens verksamhet här.

För mer information kontakta:
Per Klingvall, Chef Rådgivning, SSF Stöldskyddsföreningen, 070-301 68 05, [email protected]