TTF Normer blir SSF Normer

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för trafik- försäkringsbolag i Sverige. TFF har givit ut normer som betecknats TFFN. Distribution av dessa normer har skötts via SSF förlag. Från januari 2020 har ansvaret för normerna överlåtits till SSF och kommer att byta beteckning till SSF vid revidering. Några TFFN har dragits in och de som är aktuella finns på SSF Webbshop.

Indragna TFF normer är:
TFFN BKK 90-07 Fordons stöldskydd
TFFN 1995-04-24 Larmanläggning bussar
TFFN 101 Låssystem i fordon
TFFN 301 Värdering av fordons stöldskydd
TFFN 901 Elektroniskt extra stöldskydd för bil

TFFN 601 Stöldskydd för tunga fordon