17 lägenhetsinbrott om dagen under semestern

Det begicks 1569 lägenhetsinbrott om dagen i Sverige under jun-augusti förra året. Det är en ökning med 6 %jämfört med 2020 men det varierar i regionerna. Värst utsatta var region Syd med en ökning på 36 % och minst utsatt var region Väst med en minskning på 11 %. I region Stockholm är antalet anmälningar oförändrat.

Oavsett om man semestrar i Sverige eller utomlands är det viktigt att se över sitt hem inför semestern. Bortsett från att vidta fysiska åtgärder för att hindra tjuven att bryta sig in är Grannsamverkan det bästa sättet att stoppa tjuven. Många vet inte om att Grannsamverkan fungerar lika bra, till och med lite bättre, i flerbostadshus än i villa/radhus. 

Vi rekommenderar alla att starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde. Förutom att den minskar risken för inbrott i området så ökar den tryggheten bland de som är med, 

säger Lina Nilsson, rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

Malmö Högskola gjorde en utvärdering åt Grannsamverkan som visar att Grannsamverkan minskade inbrotten med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i områden utan Grannsamverkan. Dessutom ökade känslan av trygghet med 38 % hos de boende sedan uppstart av Grannsamverkan.

För oss är det viktigt att nå så många som möjligt i flerbostadshus med metoden, därför är vi med på Järvaveckan och hjälper boende att starta upp Grannsamverkan i sitt område, säger Lina vidare. 

Grannsamverkan är på Järvaveckan 1–3 juni för att svara på frågor från allmänheten. 

  • Här är ytterligare några åtgärder för att minska risken för inbrott inför semestern:
  • Se till att ha certifierade lås på dörrar, fönster och altandörrar.
  • Städa inte! Låt tjuven tro att du är hemma.
  • Skaffa timers till belysningen inomhus.
  • Skaffa låsskydd (kåpa) till lägenhetsdörr med brevinkast i dörren.
  • Installera ett säkerhetsskåp!
  • Skaffa digital brevlåda på www.skatteverket.se så att inte tjuven ser i brevlådan att du inte är hemma.

Läs mer om Grannsamverkan på www.grannsamverkan.se