Hur kan vi hjälpa till?

10 mopeder om dagen har stulits i mars

Enligt statistik från Polisen har det i mars i år hittills anmälts 300 stölder av moped och 116 stölder av motorcykel i landet. Totalt har stölderna av motorcyklar och mopeder minskat något första kvartalet i år jämfört med 2020, men det finns regionala skillnader (se bifogad fil). I till exempel region Mitt har stölderna ökat, medan det i region Stockholm minskat rejält. 

I samma takt som våren kommer ökar antalet anmälda stölder av motorcykel och moped. Enligt den undersökning som SSF Stöldskyddsföreningen lät göra 2019 var 25 % av motorcykel- och mopedförare oroliga över att bli av med sina fordon och så många som 6 % uppgav att det någon gång blivit av med mopeden eller motorcykeln. 

– Det är viktigt att låsa fast sitt fordon i ett fast objekt med godkända lås även hemma på tomten eller utanför lägenheten, vilket är lätt att glömma bort. Har man tillgång till ett garage med lås är det att föredra, säger Lina Nilsson Rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

Här är fler tips att använda nu när snart moped- och motorcykelsäsongen drar igång på allvar.

Tips – motorcykel och moped

  • Lås din motorcykel med ett certifierat mc-lås i klass C eller hänglås och kätting i klass 3. För moped gäller låsklass B eller hänglås och kätting i klass 3. För äldre klass 2-mopeder krävs normalt ett lås, medan kravet på EU-mopeder är dubbla lås. Kontrollera vilka låskrav ditt försäkringsbolag har.
  • Lås fast motorcykeln eller mopeden i ett fast föremål, även hemma.
  • Parkera gärna där det är upplyst och folk i rörelse.
  • Märk delarna på motorcykeln eller mopeden. Det underlättar för polisen vid en eventuell identifiering av stöldgods.
  • Vid köp av en begagnad motorcykel eller moped, tänk på lagen om ”god tro”. Kontrollera med Larmtjänst om motorcykeln eller mopeden finns med i registret över stulna motorcyklar/mopeder.
  • Gör alltid en polisanmälan om din motorcykel eller moped blir stulen.
  • För dig som har en icke registreringspliktig moped är det viktigt att känna till ramnumret.

Här kan du läsa mer om hur du kan skydda dina fordon.