Allmänhetens och mindre företags behov av stöd för ökad informations- och cybersäkerhet.

Förstudien kartlägger behovet av förbättrad informationshantering och cybersäkerhet för allmänheten och mindre företag. Genom segmentering av målgrupper identifieras specifika åtgärdsområden. Resultaten, presenterade genom olika index, visar ett generellt behov av ökad cybersäkerhet. Framtida strategier bör anpassas utifrån kritiska områden för beteendeförändring. Förstudiens slutsats är att det nationella stödet för cybersäkerhet bör utökas för att stärka säkerhetsåtgärder och göra Sverige säkrare. Nästa steg föreslås vara riktade aktiviteter för att öka engagemang och beteendeförändring.

Klicka för att ta del av studien.