Marita och Robin tilldelas årets civilkuragepris

Civilkuragepriset är en del av det brottsförebyggande arbete som SSF genomför och syftar till att ta fram goda exempel som andra kan ha som föredömen.