Hur kan vi hjälpa till?

Stölder från båtar ökar – alkohol lockar båttjuven

Stölder från båtar ökade under 2022 jämfört med året innan, medan det nationellt stals färre båtar och båtmotorer enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. Navigationsutrustning, bensintankar och kvarlämnad alkohol var mest attraktivt för tjuven att stjäla med sig från båtar.

Regionala skillnader förekommer. I region Syd syntes en ökning av både båtmotorstölder och stölder av båtar under 2022, medan region Väst såg en minskning av samtliga båtrelaterade stölder (se bifogad fil för mer detaljerad statistik per region).

Mindre närvaro på bryggor och båtklubbar samt mörkrets intrång underlättar för tjuven som kan arbeta mer ostört under vintern.

Fundera över vad du som båtägare eller båtklubb kan göra för att försvåra för tjuven. Men framför allt – töm båten själv på värdefull utrustning när du inte använder båten, säger Lina Nilsson expertrådgivare på SSF Stöldskyddsföreningen.

Försvåra för tjuven och minska risken

När det gäller båtstölder handlar det ofta om beställningsjobb och många gånger lämnar båten landet mycket snart efter stölden. Även båtmotorer och utrustning hamnar i många fall utomlands, eller på andrahandsmarknaden här i Sverige. Men det går att försvåra för tjuven och därmed minska risken att bli drabbad.

– Tyvärr finns det inga enkla lösningar för att skydda sig helt. Man måste utgå från de lokala förutsättningarna och hitta tillvägagångssätt för att försvåra för tjuven. Det är så vi arbetar inom Båtsamverkan, att hjälpa och informera varandra om vad som fungerar och händer lokalt i regionen, säger Rino Carlsson, polis och nationell samordnare för Båtsamverkan.

Båtsamverkan är ett utvecklat koncept för att hindra båtstölder och innebär att båtägarna tillsammans ser om varandras båtar och är uppmärksamma på vilka som rör sig i området. Båtsamverkan finns på plats under Båtmässan i Göteborg 4–12 februari.

7 tips från SSF Stöldskyddsföreningen mot båtrelaterade stölder:

• Starta Båtsamverkan! Det är viktigt att ha tillsyn på bryggor, marinor och hamnar under ALLA årstider. 

• Sitter båtmotor kvar på båten, se till att den är fastlåst med godkänt certifierat lås.     

• Båt, motor och utrustning bör stöldskyddsmärkas och med stor fördel även förses med spårsändare och startspärr.

• Förvara gärna din båtmotor inlåst under vinterhalvåret. Kolla med ditt försäkringbolag vad som gäller för din båt under vinterförvaringen.

• Ha ett kulhandskelås på släpet när båten står uppställd på tomten/båtklubben.

• Lämna inget kvar i båten utan töm den på stöldbegärlig utrustning.

• Upprätta ett ”båtkort” med alla uppgifter på din båt, motor, utrustning, märkning, m.m. så att du  snabbt kan göra en anmälan om någonting blir stulet. Fotografera gärna!

Fler tips och säkerhetguider hittar du på www.stoldskyddsforeningen.se

Läs mer om Båtsamverkan här

För mer information, kontakta: 
Lina Nilsson, Rådgivningsexpert, Stöldskyddsföreningen, 070-981 65 72 lina@ssf.nu
Rino Carlsson, Nationell samordnare Båtsamverkan, 073-910 00 17, rino.carlsson@polisen.se 

SSF Stöldskyddsföreningen är en oberoende ideell förening som sedan 1934 verkar för ett tryggare samhälle. Överskotten från våra produkter och tjänster återinvesteras i vårt ideella brottsförebyggande arbete. SSF ansvarar också för säkerhetskollen.se med aktuell information om digitala brott.