• SSF Utombordmotormärkning
  • SSF utombordsmotor miljöbild
  • SSF om SSF Utombordsmotor-märkning
  • SSF om SSF Utombordsmotor-märkning
  • SSF om SSF Utombordsmotor-märkning
  • SSF om SSF Utombordsmotor-märkning

SSF Utombordsmotor-märkning

699 kr

Innehållet i förpackningen är avsedd för en utombordsmotor.

När du köper produkter från SSF bidrar du till rådgivning, initiativ, och tjänster som ger alla rätten att leva tryggt.

SSF Utombordsmotor-märkning innehåller flera lager av stöldskyddsmärkning och består av MärkDNA med mikropunkter, RFID-transponder, ID-dekal med UV-etsning, samt ID-dekal med QR-kod. Detta gör det nästintill omöjligt för tjuven att avidentifiera utombordsmotorn, kan ha en avskräckande effekt eftersom märkta föremål alltid är mer riskabla att hantera för tjuvar och hälare då den rätta ägaren enkelt kan spåras.

Observera att varje SSF Utombordsmotor-märkning endast är avsedd för en utombordsmotor.

Märksatsen innehåller

• 1 behållare med 2ml limblandning med unik DNA-kod samt ca 500st mikropunkter
• 2 dekaler med unikt ID-nummer och stansad ID-kod för UV-etsning
• 1 behållare med UV-etsningsvätska och påstrykare
• 1 passiv RFID-transponder
• 1 injektornål för transpondern
• 1 QR-kod dekal med unikt ID-nummer
• 1 varningsdekal
• 1 omregistreringsdekal
• 1 rengöringsduk
• Registreringskoder
• Bruksanvisning

Så fungerar märkningen

Eftersom märkningen görs i flera olika lager med lättavlästa ID-koder, ger man Polisen möjlighet att snabbt kunna fastställa ägarskap och ev. kvarhålla en gärningsman eller för att identifiera en ägare så upphittat gods kan återlämnas.

Enkelt att göra märkningen

Märkningen görs i olika steg där man b.la. penslar MärkDNA på motorns olika delar samt att man penslar en UV-etsningsvätska på stansade ID-dekaler, gömmer en RFID-transponder samt klistrar QR-kod- och varnings-dekal, väl synliga. En utförlig bruksanvisning finns bifogad i förpackningen.

Enkelt för Polisen att avläsa

Både DNA-märkningen och UV-etsningens kod reagerar på UV-ljus, vilket gör det enkelt för Polisen att hitta märkningen med deras UV-lampor. SSF DNA-märkning innehåller dessutom s.k. mikropunkter som kan avläsas på plats med ett handmikroskop. Detta tillsammans med UV-etsningskoden och QR-koden gör att man har flera, direkt synliga koder för att kunna göra en snabb identifiering.

Nästintill omöjlig att ta bort

SSF Utombordsmotor-märkning innehåller MärkDNA som är nästintill omöjlig att ta bort då det räcker med endast 100 molekyler av blandningen för att ta fram DNA-koden. Detta i kombination med de 100-tals mikropunkterna som också penslas på, samt ID-dekalerna med den permanenta UV-etsningen och den gömda RFID-transpondern, gör det hopplöst att försöka avlägsna märkningen.

Avskräckande effekt

De unika DNA- QR-, UV-etsnings ID, RFID-transponder- och mikropunktkoderna i din märksats ökar betydligt din chans att få tillbaka din utombordsmotor samtidigt som märkningen har en förebyggande brottseffekt då en märkt utombordsmotor är mycket svårare för en tjuv att sälja vidare, även internationellt, vilket har en avskräckande effekt.

Registrering

Du registrerar själv din SSF Utombordsmotor-märkning i den internationella databasen och din utombordsmotor blir då internationellt spårbar för Polisen under obegränsad tid, utan årsavgifter.

Vill du sälja din SSF-märkta utombordsmotor?

Då kan du göra ett fullständigt ägarbyte i den internationella databasen. Den tillträdande ägaren betalar en överlåtelseavgift för att bli registrerad som ny ägare och du avförs då helt och hållet som ägare till utombordsmotorn. Vill den nya ägaren till utombordsmotorn inte betala överlåtelseavgiften kommer du att stå kvar som ägare till utombordsmotorn i databasen.

Frågor och svar

Jag har tidigare hört talas om att man kan DNA-märka sin utombordsmotor. Varför ska jag välja en annan märkmetod?

SSF DNA-märkning är i sig en pålitlig märkmetod där polisen kan söka en ägare genom att avläsa en mikropunkt eller genom att ta prov på DNA-koden och skicka det till ett kriminaltekniskt laboratorium för att spåra en ägare.
SSF Utombordsmotor-märkning innehåller däremot hela fem olika sorters märkningar bestående av DNA-märkning med mikropunkter, ID-dekaler med UV-etsning, dekal med QR-kod, samt en passiv transponder, som tillsammans ger en mycket avancerad stöldskyddsmärkning i flera lager. Fyra av de nämnda märkningarna kan dessutom avläsas på plats av polisen, vilket avsevärt påskyndar en identifiering. En snabb identifiering av en ägare är av yttersta vikt för att kunna bevisa att gods är stulet och därmed kunna kvarhålla förövare för vidare utredning.

Varför kan jag bara märka en utombordsmotor per märksats?

Märkningen är framtagen och anpassad till att märka endast en utombordsmotor per märksats då märkningen görs i flera lager och varje variant av ID-kod i märkningen hör ihop och kan bara registreras tillsammans på ett och samma föremål. Skulle man fördela märkningen mellan flera utombordsmotorer blir den inte giltig och inte heller överlåtningsbar.

Är RFID-transponder (Radio Frequency Identification) samma sak som en spårsändare?

Nej, en transponder är ett passivt mikrochips som finns i olika storlekar och format. Den avläses med hjälp av en skanner och visar då sin unika kod som finns elektroniskt kodat.

Behöver man byta batteri på en RFID-transponder?

Nej, eftersom den är passiv behövs inga batteribyten eller underhåll.

Kan jag placera RFID-transpondern på andra ställen än bland motorns kablar?

RFID-transpondern är tänkt att sitta skyddad bland kablarna då den inte är helt vattentät. Placering utanför motorkåpan kan leda till att den med tiden blir obrukbar pga. påverkan av väder.

Kan jag använda överbliven MärkDNA med mikropunkter till att märka andra föremål än min utombordsmotor?

Nej, DNA-koden, mikropunkterna och ID-dekalkoderna, transpondern, samt QR ID-koden är knutna till just din Utombordsmotor-märkning. All märkning av andra föremål kommer inte att kunna knytas till dig som ägare.

Hur kan ID-dekalens nummer synas även om den har avlägsnats?

Den unika ID-koden syns även om dekalen olovligen har avlägsnats, då man vid appliceringen penslar en permanent UV-etsning i det perforerade ID-numret på dekalen. Numret blir då synligt för polisen i ljuset av en UV-lampa.

Kan vem som helst få reda på en ägare till en utombordsmotor genom att skanna QR-koden?

Nej, endast polisen har tillgång till ägarregistret, men alla kan skanna QR-koden för att se om utombordsmotorn är anmäld stulen.

Tillkommer det några års- eller abonnemangsavgifter?

Nej, alla registeravgifter ingår i engångspriset av märkningen.

Kan jag överlåta märkningen om jag säljer utombordsmotorn?

Ja, det går bra. Köparen betalar en överlåtelseavgift på 150 kr och blir då registrerad som ny ägare.

Registrera SSF Utombordsmotor-märkning

Här kan du skapa ett användarkonto för att registrera din SSF Utombordsmotor-märkning. När du har skapat ett användarkonto, registrerar du själva märkningen som ”Utombordsmotor-märkning” i rullistan.

Bruksanvisning

Så här använder du märkningen.