Lämna inte GPS:en eller bensindunken i båten

Enligt nationell statistik från Brå och polisen har båtrelaterade stölder generellt minskat fram till augusti i år jämfört med samma period i förra året, men stora regionala skillnader förekommer. Till exempel har stölder från båtar ökat med 98 procent i region Syd, medan det minskat med 36 procent i region Stockholm.

Under sommaren sker flest stölder av båtar, båtmotorer och delar från båtar, men ofta håller stölderna i sig framåt hösten. Mindre närvaro på bryggor och båtklubbar samt mörkrets intrång underlättar för tjuven som då kan arbeta mer ostört. 

– Fundera över vad du som båtägare eller båtklubb kan göra för att försvåra för tjuven och töm båten på värdefull utrustning, säger Lina Nilsson expertrådgivare på SSF Stöldskyddsföreningen.

De mest stulna objekten från båtar hittills i år enligt polisen:

 • Bensin
 • Batterier
 • Bensindunkar
 • GPS-navigatorer
 • Flytvästar
 • Växelhus
 • Drev
 • Ankare
 • Propellrar
 • Handverktyg

När det gäller båtstölder handlar det ofta om beställningsjobb och många gånger lämnar båten landet mycket snart efter stölden. Stulna båtmotorer och utrustning hamnar även ofta utomlands, och även på andrahandsmarknaden här i Sverige. Det finns sätt att försvåra för tjuven och därmed minska risken att bli drabbad, se våra tips nedan.

Tips för en säkrare båtförvaring:

 • Starta Båtsamverkan! Det är viktigt att ha tillsyn på bryggor, marinor och hamnar under alla årstider. 
 • Om båtmotor sitter kvar på båten, se till att den är fastlåst med godkänt certifierat lås.     
 • Båt, motor och utrustning bör märkas och med stor fördel även förses med spårsändare och startspärr.
 • Förvara din båtmotor gärna inlåst under höst och vinter. Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller för din båt under vinterförvaringen.
 • Ha ett kulhandskelås på släpet när båten står uppställd på tomten/båtklubben.
 • Lämna inget kvar i båten utan töm den på stöldbegärlig utrustning.
 • Upprätta ett ”båtkort” med alla uppgifter på din båt, motor, utrustning, märkning, med mera. Då kan du snabbt göra en anmälan om någonting blir stulet. Fotografera gärna!