• SSF Fritidsfordon-märkning
  • SSF Fritidsfordon-märkning
  • SSF Fritidsfordon-märkning
  • SSF Fritidsfordon-märkning
  • SSF Fritidsfordon-märkning
  • SSF Fritidsfordon-märkning

SSF Fritidsfordon-märkning

499 kr

Fritidsfordon, såsom fyrhjulingar och snöskotrar, är populära bland tjuvar. En fritidsfordon-märkning minskar risken för stöld, gör det svårare för tjuven att sälja vidare ditt fordon, och hjälper polisen att lättare identifiera din snöskoter om den blir stulen.

Innehållet i förpackningen är avsedd för ett fritidsfordon.

När du köper produkter från SSF bidrar du till rådgivning, initiativ, och tjänster som ger alla rätten att leva tryggt.

SSF Fritidsfordon-märkning är avsedd för en snöskoter, ATV eller liknande typer av fordon och innehåller flera lager av stöldskyddsmärkningar och består av ID-dekaler med UV-etsning, UV-lim med mikropunkter, RFID-transpondrar, samt ID-dekal med UV-etsning och ID-dekal med QR-kod. Detta sammantaget gör det mycket svårt för tjuven att avidentifiera ett fordon märkt med SSF Fritidsfordon-märkning. Det kan ha en avskräckande effekt eftersom stöldskyddsmärkta fordon alltid är mer riskabla att hantera för tjuvar och hälare då den rätta ägaren enkelt kan spåras.

Observera att varje SSF Fritidsfordon-märkning endast är avsedd för en snöskoter, ATV eller liknande fordon.

Märksatsen innehåller:

• 4 schabloner för UV-etsning med unikt ID-nummer
• 1 behållare med UV-etsningsvätska och påstrykare
• 1 behållare med 2ml UV-lim och ca 500st mikropunkter med unik kod
• 2 dekaler med unikt ID-nummer och stansad ID-kod för UV-etsning
• 2 självhäftande passiva RFID-transponder
• 1 QR-kod dekal med unikt ID-nummer
• 2 varningsdekaler
• 1 rengöringsduk
• Registreringskoder
• Bruksanvisning

Så gör du för att märka ditt fritidsfordon

Så fungerar märkningen

Eftersom märkningen görs i flera olika lager med lättavlästa ID-koder, ger man Polisen möjlighet att snabbt kunna fastställa ägarskap och ev. kvarhålla en gärningsman eller för att identifiera en ägare så att ett upphittat fordon kan återlämnas.

Enkelt att göra märkningen

Märkningen görs i olika steg där man b.la. penslar UV-lim med mikropunkter på fordonets olika delar samt att man penslar en UV-etsningsvätska på stansade ID-schabloner, fäster transpondrar på dolda ställen och klistrar dekalen med QR-kod och varningsdekaler väl synliga. En utförlig bruksanvisning finns bifogad i förpackningen. (se även längre ned).

Enkelt för Polisen att avläsa

Både UV-limmet med mikropunkter och UV-etsningens kod reagerar på UV-ljus, vilket gör det enkelt för Polisen att hitta märkningen med deras UV-lampor. Mikropunkterna kan avläsas på plats med ett handmikroskop och RFID-transpondrarna kan avläsas med en speciell skanner. Detta tillsammans med UV-etsningskoden och QR-koden gör att man har flera, direkt avläsbara koder för att kunna göra en snabb identifiering.

Avskräckande effekt

De unika Mikropunkt- QR- Transponder- och UV-etsningskoderna i din märksats ökar betydligt chansen att få tillbaka ditt fordon om det skulle bli stulet. Samtidigt som märkningen har en brottsförebyggande effekt då ett märkt fordon är mycket svårare för en tjuv att sälja vidare, speciellt då märkningen även är internationellt spårbar, vilket kan ha en avskräckande effekt.

Registrering

Du registrerar själv din SSF Fritidsfordon-märkning i den internationella databasen och ditt fordon blir då internationellt spårbar för Polisen under obegränsad tid, utan årsavgifter.

Vill du sälja ditt SSF-märkta fordon?

Då kan du göra ett fullständigt ägarbyte i den internationella databasen. Den tillträdande ägaren betalar en överlåtelseavgift för att bli registrerad som ny ägare och du avförs då helt och hållet som ägare till fordonet. Vill den nya ägaren till fordonet inte betala överlåtelseavgiften kommer du att stå kvar som ägare i databasen.

Frågor och svar

Jag har tidigare hört talas om att man kan DNA-märka sitt fordon. Varför ska jag välja en annan märkmetod?

SSF DNA-märkning är i sig en pålitlig märkmetod där polisen kan söka en ägare genom att avläsa en mikropunkt eller genom att ta prov på DNA-koden och skicka det till ett kriminaltekniskt laboratorium för att spåra en ägare.

SSF Fritidsfordon-märkning innehåller däremot hela fem olika sorters märkningar bestående av UV-lim med mikropunkter, ID-dekaler med UV-etsning, dekal med QR-kod, samt passiva RFID- transpondrar, som tillsammans ger en mycket avancerad stöldskyddsmärkning i flera lager. De nämnda märkningarna kan dessutom avläsas på plats av polisen, vilket avsevärt påskyndar en identifiering. En snabb identifiering av en ägare är av yttersta vikt för att kunna bevisa att gods är stulet och därmed kunna kvarhålla förövare för vidare utredning.

Varför kan jag bara märka ett fritidsfordon per märksats?

Märkningen är framtagen och anpassad till att märka endast ett fordon per märksats då märkningen görs i flera lager och varje variant av ID-kod i märkningen hör ihop och kan bara registreras tillsammans på ett och samma fordon. Skulle man fördela märkningen mellan flera fordon blir den inte giltig och inte heller överlåtningsbar.

Är RFID-transponder (Radio Frequency Identification) samma sak som en spårsändare?

Nej, en transponder är ett passivt mikrochips som finns i olika storlekar och format. Den avläses med hjälp av en skanner och visar då sin unika kod som finns elektroniskt kodat, på samma sätt som t.ex. chip i hundar och katters öron.

Var kan jag placera RFID-transpondrarna bäst?

RFID-transpondrarna är tänkta att sitta t.ex. bakom instrumentbrädan, på insidan av chassit eller någon annan plats där transpondern är rimligt väl dold och skyddad.

Behöver man byta batteri på en RFID-transponder?

Nej, eftersom den är passiv behövs inga batteribyten eller underhåll.

Kan jag använda överblivet UV-lim med mikropunkter till att märka andra föremål än mitt fordon??

Nej, mikropunkterna och ID-dekalkoderna, transpondrarna, samt QR och ID-koden är knutna till just din Fritidsfordon-märkning. All märkning av andra föremål kommer inte att kunna knytas till dig som ägare.

Hur kan ID-dekalens nummer synas även om den har avlägsnats?

Den unika ID-koden syns även om dekalen olovligen har avlägsnats, då man vid appliceringen penslar en permanent UV-etsning i det perforerade ID-numret på dekalen. Numret blir då synligt för polisen i ljuset av en UV-lampa.

Kan vem som helst få reda på en ägare till ett fordon genom att skanna QR-koden?

Nej, endast polisen har tillgång till ägarregistret, men alla kan skanna QR-koden för att se om fordonet är anmält stulet.

Tillkommer det några års- eller abonnemangsavgifter?

Nej, alla registeravgifter ingår i engångspriset av märkningen.

Kan jag överlåta märkningen om jag säljer mitt fordon?

Ja, det går bra. Köparen betalar en överlåtelseavgift på 150 kr och blir då registrerad som ny ägare.

Registrera SFF Fritidsfordonmärkning

Här kan du skapa ett användarkonto för att registrera din SSF Fritidsfordon-märkning. När du har skapat ett användarkonto, registrerar du själva märkningen som ”Fritidsfordon-märkning” i rullistan.

Bruksanvisning

Så här använder du märkningen