Hur kan vi hjälpa till?

Checklista: Så rustar du båten inför våren

1. Rengör och åtgärda
Om du inte håller din båt ordentligt ren är risken mycket större att den råkar ut för mögel, ohyra eller rost. Passa på inför kommande båtsäsong att noga polera ytan på både skrov och däck, desinficera alla vattentankar och använd högtrycksspruta för att spola bort alger. Titta också noga efter eventuella skador, sprickor och försvagningar som kan komma att behöva åtgärdas

2. Dubbelkolla insidan
Kanske städade du undan flytvästarna, första hjälpen-lådan och bojarna inför vinterförvaringen för att skydda de mot väder och vind. Se till så att du får med dig dessa saker i båten inför nästa tur och passa på att inventera så att det inte saknas något viktigt innehåll. Ta gärna en extra titt på flytvästarna också så att de är i gott skick och har rätt vikt för barn och vuxna.

3. Kontrollera brandsläckaren
Ombord på båten bör det finnas en brandsläckare eftersom materialet i dagens båtar är mycket lättantändligt. Har du en större båt med kök ombord är det en god idé att ha flera. Brandsläckaren måste kontrolleras inför varje säsong för att säkerställa att de fungerar och att de inte behöver fyllas på.

4. Starta båtverksamhet
När din båt ligger i vattnet blir den extra stöldbegärlig. En bra åtgärd du kan du kan göra för att skydda din och andras båtar är att starta Båtsamverkan, som är en typ av Grannsamverkan men med fokus på era vattenburna fordon. Du och dina båtgrannar ser om varandras båtar, är uppmärksamma på vilka som rör sig i området och noterar vilka registreringsnummer som finns på båtarna i krokarna. Ju fler ni är som kan upptäcka ett eventuellt brott eller en skada, desto större chans har ni att åtgärda den.

5. DNA-märk utombordsmotorn
SSF Utombordsmotor-märkning är en märkning speciellt anpassad för utombordsmotorer och innehåller flera olika lager och tekniker av märkning. Här ingår till exempel märkning med UV-etsning och ID-dekaler, en transponder och DNA-märkning som penslas på motorns alla delar. Märkningen registrerar du tillsammans med dina personuppgifter i en internationell databas vilket gör den spårbar för polisen världen över. Tydliga varningsdekaler varnar potentiella tjuvar om den avancerade märkningen, vilket kan ha en avskräckande effekt.

Läs mer om SSF Utombordsmotor-märkning