Få bidrag för att utbilda personal

Enligt ett tidigare regeringsbeslut ska 80 miljoner kronor ska avsättas under 2021 för kompetensutveckling av personal för arbetsgivare som får stöd för korttidsarbete. Det innebär att arbetsgivare har rätt att ansöka om ersättning för kostnader som kompetensinsatser medför, samtidigt som anställda som går ner i tid med korttidsstöd får en möjlighet att höja sin kompetens.

Få bidrag för att utbilda personal

Du som arbetsgivare kan få ersättning upp till 60 % av dina kostnader i samband med fortbildningen. Du kan få maximalt 10 000 kr per anställd för perioden januari till juni 2021. Du kan få ersättning för kostnader som uppstår för både interna som externa kompetensinsatser. Med extern kompetensinsats menas köp av utbildningstjänst av en utbildningsleverantör som exempelvis SSF.

Du ansöker om ersättning för insatser för fortbildning samtidigt som du ansöker om korttidsstöd. Följande villkor gäller för ersättning för kompetensinsatserna:

  • Under tiden för kompetensutvecklingen ska de anställda vara korttidspermitterade.
  • Förutsättningarna för kompetensutbildningen ska vara reglerade i ett avtal.

När du ansöker om ersättning för fortbildning, så ska det framgå vilken typ av kompetensinsats det gäller som till exempel skalskydd, säkerhet, IT-säkerhet och så vidare. Dessutom ska det anges vilken utbildningsnivå det rör sig om: fördjupningsutbildning, grundutbildning, validering eller fördjupningsinsats. Du behöver inte bifoga några dokument eller intyg vid ansökningstillfället. Gå in på tillvaxtverket.se för att läsa mer om ersättning för kompetensinsatser och villkor för fortbildning.

Läs mer om vårt utbildningsutbud inom säkerhet.