Hur kan vi hjälpa till?

Skolor

Skolor är mycket utsatta för inbrott och stölder och självriskerna är höga. När teknisk utrustning försvinner kan det också bli stopp i undervisningen. För elever och personal skapar inbrott och stölder känslor av obehag. En del skolor försöker minimera riskerna genom att låta eleverna ta hem datorer och annat över natten, vilket ökar risken för att de blir rånade.

DNA-märkning har inte bara en avskräckande effekt utan ökar också chansen att få tillbaka stulna föremål.

Lämpliga produkter att DNA-märka:

  • Ipad/Surfplattor.
  • Datorer.
  • Projektorer.
  • Elektronisk utrustning.

Säker arbetsplats

Alla Säker arbetsplats (5)