Skydda dina värdesaker

Publicerad: juli 8, 2019 (Senast uppdaterad december 14, 2023)

Smycken, värdeföremål, elektronik, pass, kort och kontanter – våra hem är fyllda av olika typer av värdesaker, som kanske inte alltid förvaras på bästa sätt. Se över hur du gör för att skydda dina värdeföremål, så försvårar du för tjuven.

Skåp som försvårar för tjuven

När du ska förvara värdesaker i hemmet finns det flera alternativ på skåp som försvårar för tjuven. Vissa skåp är avsedda att stå emot inbrott, brand eller både och. Har du redan ett skåp hemma men är osäker på vilken typ det är kan du vända dig till en värdeförvaringstekniker som hjälper dig.

Kom ihåg att om du ska köpa ett nytt skåp måste skåpet vara godkänt för det pengabelopp eller värde du vill förvara i det. Beroende på vad du ska skydda behöver du också kontrollera med ditt försäkringsbolag eller annan kravställare vilken nivå av skydd som krävs för att försäkringen ska gälla. En skåpleverantör kan även hjälpa dig med val av skåp. Nedan följer olika exempel på skåp.

Dokumentskåp

Ett dokumentskåp behöver inte vara inbrottsskyddande men har oftast ett visst brandskydd. Exempel på användningsområden är affärshandlingar, dokument, foton och kontrakt. Du bör dock inte förvara sekretesskyddade handlingar i ett dokumentskåp.

Stöldskyddsskåp

Skåpet finns i två olika utföranden enligt SS-EN 14450; klass S1 och S2. För förvaring av värdesaker i hemmet rekommenderas klass S2. Oavsett vilket av dessa två skåp det gäller, ska det vara försett med en anordning för förankring i vägg eller golv om skåpet väger under 150 kg.

Säkerhetsskåp

Säkerhetsskåp enligt SSF 3492 (tidigare SS 3492). Det ska om det väger under 150 kg förankras i vägg eller golv. Exempel på användningsområden är förvaring av värdehandlingar, smycken och vapen. Observera dock att säkerhetsskåp saknar brandskydd.

Värdeskåp

Värdeskåpen certifieras idag mot en europeisk standard (SS EN 1143-1) och delas där in i olika grader. För förvaring av kontanter, smycken, värdehandlingar och annan stöldbegärlig egendom i hemmet rekommenderas lägst grade 0.

För lista över dina värdesaker

Vår tjänst Spärrtjänst med ID-stöldsupport är det enklaste och snabbaste sättet att spärra dina kort, id-handlingar och mobil/surfplatta, och tjänsten gäller för alla i hushållet. När du behöver spärra dina handlingar efter en stöld eller ett inbrott behöver du med andra ord endast ringa ett enda samtal, och vi svarar dygnet runt.

När vi råkar ut för ett inbrott kan det vara svårt att tänka klart. Men du vet väl att du kan samla dina värdesaker i ett register för att underlätta när du ska göra polisanmälan och anmälan till försäkringsbolag? Med vår tjänst SSF Stöldskyddsregister kan du fotografera, registrera och göra en inventarielista över alla dina värdesaker.

Ett annat tips är att stöldskyddsmärka dina viktigaste värdesaker. Genom att använda MärkDNA får du ett effektivt stöldskydd med både DNA-kod och mikropunkter. Märkningen är enkel och smidig att använda, och näst intill omöjlig att ta bort. Den är dessutom spårbar för polis världen över.

Kontakta ditt försäkringsbolag

Innan olyckan är framme kan du i förebyggande syfte prata med ditt försäkringsbolag och se till så att du inte har ett för lågt försäkringsbelopp i din hemförsäkring så att du är beredd om något skulle hända.

Rekommenderade guider