Hur kan vi hjälpa till?

Skydda dina värdesaker

Publicerad: juli 8, 2019 (Senast uppdaterad juni 29, 2022)

Minimera risken att bli av med dina värdesaker i hemmet. Se till att skaffa ett säkerhetsskåp - här får du tips om olika typer.

Förvara dina värdesaker på bästa sätt

Smycken, värdeföremål, elektronik, pass, kort och kontanter – många hem är fyllda av olika typer av värdesaker, som kanske inte alltid förvaras på bästa sätt. Se över hur du gör för att skydda dina värdeföremål, så försvårar du för tjuven.

Skåp som försvårar för tjuven

När du ska förvara värdesaker i hemmet finns det flera alternativ på skåp som försvårar för tjuven. Vissa av skåpen är avsedda att stå emot inbrott och andra brand eller både inbrott och brand.

Har du redan ett skåp hemma men är osäker på vilken typ det är, vänd dig till en värdeförvaringstekniker som hjälper dig.

Om du ska köpa nytt skåp så måste skåpet vara godkänt för det pengabelopp/värde du vill förvara i det. Beroende på vad du ska skydda, kontrollera också med ditt försäkringsbolag eller annan kravställare vilken nivå av skydd som krävs för att försäkring ska gälla.

Kontakta en skåpleverantör som kan hjälpa dig med val av skåp. Nedan följer olika exempel på skåp.

Dokumentskåp

Det behöver inte vara inbrottsskyddande, men har ett visst brandskydd. Exempel på användningsområden: affärshandlingar, dokument, foton och kontrakt. Du bör dock inte förvara sekretesskyddade handlingar i ett dokumentskåp.

Stöldskyddsskåp

Skåpet finns i två olika utföranden enligt SS-EN 14450; klass S1 och S2. För förvaring av värdesaker i hemmet rekommenderas klass S2. Oavsett vilket av dessa två skåp det gäller, ska det vara försett med en anordning för förankring i vägg eller golv om skåpet väger under 150 kg.

Säkerhetsskåp

Säkerhetsskåp enligt SSF 3492 (tidigare SS 3492). Det ska om det väger under 150 kg förankras i vägg eller golv. Exempel på användningsområden: förvaring av värdehandlingar, smycken och vapen, men var medveten om att säkerhetsskåp saknar brandskydd.

Värdeskåp

Värdeskåpen certifieras idag mot en europeisk standard (SS EN 1143-1). Värdeskåpen delas där in i flera grader. För förvaring av kontanter, smycken, värdehandlingar och annan stöldbegärlig egendom i hemmet rekommenderas lägst grade 0.

Lista dina saker

Spärrtjänst med ID-stöldsupport är det enklaste och snabbaste sättet att spärra dina kort, id-handlingar och mobil/surfplatta. Nu ingår även ID-stöldsupport i tjänsten utan extra kostnad. Dessutom gäller tjänsten för alla i hushållet. Ring ett enda samtal, vi svarar dygnet runt.

Fotografera, registrera och gör en inventarielista över dina värdesaker i ett stöldskyddsregister.

Ett annat tips är att märka dina viktigaste saker. Genom att använda MärkDNA får du ett effektivt stöldskydd med både DNA-kod och mikropunkter. Märkningen är enkel och smidig att använda, och näst intill omöjlig att ta bort. Den är dessutom spårbar för polis världen över.

Kontakta ditt försäkringsbolag

Prata med ditt försäkringsbolag och se till så att du inte har för lågt försäkringsbelopp i din hemförsäkring om något skulle hända

Rekommenderade guider