Hur kan vi hjälpa till?

Förra året anmäldes 4315 inbrott i fritidshus i Sverige, det är närmare 12 inbrott om dagen

Jämfört med 2019 är det endast en marginell ökning men regionala skillnader finns. Störst minskning av inbrott syns i region Nord med 15,5% och störst ökning i region Bergslagen med 15%.

Hösten närmar sig och det börjar bli dags att bommar igen fritidshuset och ta upp båten. Tjuven slår helst till när fritidshus och båtplatser står tomma, så det gäller att redan nu tänka brottsförebyggande så att inte tjuven slår till när fritidshuset lämnas och står obevakat under en längre tid. 

– Ta med dig värdesaker hem från fritidshuset och dra inte för gardinerna utan visa tjuven att det inte finns något stöldbegärligt i stugan. Se dessutom till att ha certifierade lås på fönster och dörrar så du försvårar för tjuven. säger Lina Nilsson, rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen. 
 
Att vara en del av Grannsamverkan och Båtsamverkan gör att risken att tjuvarna blir upptäckta ökar, vilket är det sista tjuven vill. Under höst och vinter kan det vara lämpligt att deltagarna i Grannsamverkan delar på sysslan att se till fritidshusen med jämna mellanrum.

Om båten står på tomten är det viktigt att placera den så att det blir svårare för tjuven att ta den med sig. Lås in båtmotorn eller gör den mindre attraktiv för tjuven genom att plocka bort delar så som kåpa, drev eller växelhus och märk gärna motorn med MärkDNA.

-Många fritidshus har också internetuppkoppling med wifi. Kom ihåg att ha ett starkt och unikt lösenord så att du inte får ett digitalt inbrott, avslutar Lina.
  
SSF:s tips:
• Starta Grannsamverkan och Båtsamverkan.
• Förvara inga värdeföremål i huset när du inte är där. 
• Använd certifierade lås på dörr, fönster och altandörr.
• Skaffa timer till några lampor inomhus så huset ser bebott ut.
• Installera gärna rörelsestyrd belysning till tomten så att tjuven inte kan reka och bryta sig in utan att synas.
• Förvara verktyg och trädgårdsredskap inomhus eller i låst förråd.
• Lås in båtmotorn och märk den med MärkDNA.
• Larm kopplat till larmcentral kan vara ett bra komplement till certifierade lås.
• Gå samman och skaffa en vägbom till området och inhägnader vid t.ex. bryggor.

Fler tips och säkerhetguider hittar du här.