Guldmärket 3522

Ansökan för användning av figurmärket Guldmärke 3522

Guldmärket 3522
Guldmärket 3522

Produkter som är certifierade enligt normen SSF 3522 av certifieringsorgan med produktcertifieringstillstånd enligt normen SSF 1130, får möjlighet att använda SSF Guldmärke 3522. Syftet med märket är att vägleda konsumenter och företag i deras önskan att välja rätt produkter för godkänd låsenhet. Läs mer om manual och riktlinjer för Guldmärke 3522.

Ansökan om användning av Guldmärke 3522 görs i formuläret nedan, endast SEM Groups medlemmar kan ansöka om märket. Din ansökan behandlas av SSF Norm med en handläggningstid på cirka 2 veckor (vid semestertider kan handläggningstiden vara något längre).

Endast den som innehar produktcertifikatet får använda märket. Produktägaren inlämnar ansökan med namn på grossist/återförsäljare som har rätt att använda märket. Produktägaren har ansvar för att märken enbart används under tiden som certifikat är giltigt.

Ansökan av Guldmärke 3522

* Obligatoriska uppgifter