Tillbakablick på 2022 – vi listar årets höjdpunkter

SSF Stöldskyddsföreningen verkar för ett tryggare samhälle genom brottsförebyggande arbete, informationsspridning och opinionsbildning – och år 2022 var inget undantag. Nedan sammanfattar vi årets höjdpunkter – från rådgivning till allmänheten, viktiga samarbeten och initiativ.

Kampanjer till allmänheten

Tillsammans med MSB och Polisen genomförde vi under 2022 två kampanjer Tänk säkert på regeringens uppdrag för att höja informations- och cybersäkerheten hos allmänheten och svenska företag. Kampanjerna pågick från maj till december med olika teman och budskap under tidsperioden. Över 8 miljoner av Sveriges befolkning nåddes, både i digitala medier som utomhusreklam och dags- och lokaltidningar.

Högst observation sågs i målgruppen 15-24 år. Oavsett åldersgrupp har kampanjen uppskattats av målgruppen för att vara rolig såväl som informativ och tydlig med ett bra och viktigt budskap. Av de som sett kampanjerna har närmare hälften tagit någon form av åtgärd, där främst den yngre målgruppen anger att de har blivit mer försiktiga och lärt sig mer om riskerna. Kampanjerna har drivit till en kampanjsida där över 100 000 unika besökare tog del av förebyggande tips till både allmänheten och små- och medelstora företag gällande hur man skyddar sig mot nätfiske samt dataintrång.

Äldre herre pratar i telefon.

Rådgivning till allmänheten

Under 2022 har Säkerhetskollen hjälpt allmänheten genom rådgivning via telefon, chatt och mejl. Totalt tog vi emot hela 2161 mail och 39 chattar, varav 41 mail rörande dataintrång och 338 mail rörande social manipulation. Av dessa var 451 mail rena tips på brott som människor har drabbats av. Utöver detta har rådgivningen på SSF, inklusive kundservice och Säkerhetskollen, tagit emot 1200 samtal och 764 chattar under 2022.

Informationsbladet Stoppa Bedragaren

Välkomna tips och råd till äldre

I mitten av 2022 tog vi fram ett informationsblad ”Stoppa Bedragaren” tillsammans med seniororganisationer och Svenska Bankföreningen. Bladet består av klistermärken med tips och råd till äldre för att denne ska minska risken att utsättas för bedrägeri. Klistermärkena tas bort från bladet och sätts på mobiler, fast telefon och ytterdörr som en daglig påminnelse om vad man ska tänka på. Under 2022 fick vi hela 360 000 beställningar av informationsbladet. Den största beställningen kom från en bank för utskick till samtliga kunder i riskgruppen. Övriga beställningar har i huvudsak gått till Polisen, kommuner och seniororganisationer. Klistermärkena har mottagits mycket positivt av användarna. Vill du läsa mer? Vi har samlat flera tips och råd till äldre på www.sakerhetskollen.se/senior

Samarbete med Brottsofferjouren

Under 2022 påbörjades ett samarbete mellan Grannsamverkan och Brottsofferjouren (Boj). Bojs medverkan i Grannsamverkan är viktig och kommer tillföra mycket till verksamheten, och som Grannsamverkare kan du kontakta Boj om du utsatts för ett brott. Samarbetet med Boj har även lett till ett välkommet samarbete och utbyte, där SSF hjälper allmänheten med tips och råd för hur man kan minska risken att utsättas för stöldbrott eller bedrägerier, eller vad man ska göra om man har utsatts. Genom samarbetet med Boj kan vi nu även erbjuda bästa möjliga stöd till privatpersoner som utsatts för brott och behöver hjälp i den ibland tunga processen.  

Nätklok lär ungdomar om digital säkerhet

Stöldskyddsföreningen har sedan 2021 tagit fram ett interaktivt och scenariobaserat quiz ”Nätklok” för att ungdomar ska bättre förstå hur mycket de kan om sin digitala säkerhet och vad de borde lära sig mer om på egen hand. Hösten 2022 jobbade vi ihop med skolor, och organisationen Unga forskare, för att ta fram en ny föreläsningsdel av Nätklok. Tanken är att alla elever tillsammans i klassrummet, ihop med en lärare, ska se vilka områden som behöver mest fokus och ges möjlighet för diskussion via det digitala programmet, exempelvis kring bedrägeriförsök och dataintrång. Föreläsningsdelen togs fram under hösten 2022 och kommer bland annat vara en del av Unga forskares utbildningsprogram för hösten 2023, ett program som har i mål att nå till skolor i alla kommuner i Sverige. Även du kan testa Nätklok redan idag på natklok.sakerhetskollen.se.